Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo

Bạn có một file số liệu tọa độ x,y của các điểm. giờ muốn đưa các điểm đó lên bản đồ MapInfo nhanh chóng, ta làm thế nào.
Trích dẫn:Tóm tắt quá trình: File số liệu > Tạo Browser > Tạo Point (điểm) > Xuất hiện lên Map

- Trước tiên cần file số liệu tọa độ các điểm đã. Trong MapInfo hỗ trợ các loại file chúng ta có thể tạo gồm: CSV, Excel, và TXT. Để hiểu rõ về cách tạo 3 loại file này, xem hình bên dưới

[​IMG]

- Vào MapInfo > Open > Chọn file số liệu cần mở (ví dụ file CSV nội dung như hình bên trên)

[​IMG]

- Xuất hiện bảng thông báo: chọn "User First Line for Column Titles" để sử dụng dòng đầu làm tiêu đề cột. Nhấn OK
[​IMG]

- Xuất hiện cửa sổ Browser
[​IMG]

- Vào menu Table > Create Points > làm như hình dưới đây và nhấn OK
[​IMG]

- Thế là xong quá trình tạo điểm, để xuất hiện chúng lên bản đồ vào menu Window > New Map Window (F3)
[​IMG]
-------------------------------------------------------
2. Xuất tọa độ X,Y từ các điểm trên bản đồ MapInfo

Để xuất ngược điểm trong MapInfo thành tọa độ các điểm ta dùng tool Coordinate Extractor có sẵn trong MapInfo
- Kích hoạt tool Coordinate Extractor: Vào MapInfo > Tools > Tool Manager > đánh dấu chọn 2 mục Loaded và Autoloaded

- Đưa tất cả các điểm muốn xuất vào 1 table riêng
- Vào Tools > Coordinate Extractor > Extract Coordinates... >
[​IMG]

- Chọn table, cột dữ liệu X, Y, và hệ qui chiếu
[​IMG]

- Click "Create New Columns to hold coordinates" để tạo cột chứa tọa độ x,y trong Browser > đổi tên theo ý muốn > nhấn OK
[​IMG]
[​IMG]

- Kết quả ra bảng Browser như sau:
[​IMG]

- Vào menu Table > [B]Export để xuất tọa độ thành file txt hoặc csvNguồn: http://diachatks.com/
Share on :