Chuyển đổi tọa độ: độ, phút giây sang các tọa độ khác

Trước tiên xác định loại đơn vị toạ độ mà mình đang có là gì, đơn vi thập phân (decimal) hay đơn vị đo theo độ, phút, giây. Trong trường hợp của núi Thị Vải giá trị của bác 4so7 đưa ra là dạng thập phân (Latitude. 10.5833333°, Longitude. 107.1°). Bác sẽ phải nhập giá trị này theo dạng sau vào ô trắng "Enter coordinates" như dạng sau: [ 10.5833333, 107.1 ]. Quan trọng nhất là bác 4so7 phải nhập đúng định dạng (hay là cú pháp, như cách gọi của mấy công ty viễn thông), sau đó nhấn vào nút "Convert and Map"

Sau khi chuyển đổi xong bác sẽ có các giá trị tính theo đơn vị đo khác.
- Hệ đơn vị đo theo độ, phút, giây: Kết quả: Latitude N10 34 59; Longitude E107 05 59. Có nghĩa là: 10o34'59" N và 107o05'59" E (mười độ ba mươi tư phút năm mươi chín giây vĩ độ Bắc, một trăm lẻ bảy độ năm phút năm mươi chín giây kinh độ Đông).

Xem ví dụ trong hình ảnh phía dưới* Cách chuyển đổi thủ công như sau: Latitude. 10.5833333°, Longitude. 107.1°
- Tính Độ giữ nguyên phần chẵn là 10
- Tính phút lấy phần lẻ 0.5833333 x 60 = 34,99998
- Phút bác lấy phần chẵn 2 số (<60 34="" l="" span="">
- Tính Giây lấy tiếp 0.99998 x 60 = 0.59999...
- Bác sẽ có giá trị 10o34'59.9" vĩ độ Bắc

- Tính Độ giữ nguyên phần chẵn là 107
- Tính phút lấy phần lẻ 0.1 x 60 = 6,0000
- Phút bác lấy phần chẵn 2 số (<60 6="" l="" span="">
- Tính Giây lấy tiếp 0.0000 x 60 = 0.0000
- Bác sẽ có giá trị 107o06'00" kinh độ Đông

Cách làm ngược lại từ đơn vị đo tính theo Độ, Phút, Giây sang hệ đơn vị đo thập phân như sau:
- Lấy 59.9" / 60 = 0.9983
- Lấy 0.9983 + 34' = 34.9983
- Lấy 34.9983 / 60 = 0.5833
- Lấy 0.5833 + 10o bác sẽ có giá trị cuối cùng là 10.5833 vĩ độ Bắc.

Làm tương tự với kinh độ bác sẽ được giá trị: 107.1 kinh độ Đông.

Cách tính này cũng không khó lắm nhưng hơi mất công chút. Phần tính thủ công này được tham khảo từ bác Tuanle.

Thực ra sẽ có sự sai khác nhỏ giữa các thiết bị và bản đồ (vì dù sao chúng ta đang sử dụng loại không chuyên). Bác có thể thấy giá trị toạ độ đỉnh núi Thị Vải thực sự trên bản đồ Google là: N10° 35' 25.20", E107° 5' 34.28" hay 10.590333 N, 107.092856 E. Bác xem hình ảnh phía dưới sẽ rõ hơn.
Chúc thành công!!!
Share on :