Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Chuyển đổi tọa độ: độ, phút giây sang các tọa độ khác

Trước tiên xác định loại đơn vị toạ độ mà mình đang có là gì, đơn vi thập phân (decimal) hay đơn vị đo theo độ, phút, giây. Trong trường hợp của núi Thị Vải giá trị của bác 4so7 đưa ra là dạng thập phân (Latitude. 10.5833333°, Longitude. 107.1°). Bác sẽ phải nhập giá trị này theo dạng sau vào ô trắng "Enter coordinates" như dạng sau: [ 10.5833333, 107.1 ]. Quan trọng nhất là bác 4so7 phải nhập đúng định dạng (hay là cú pháp, như cách gọi của mấy công ty viễn thông), sau đó nhấn vào nút "Convert and Map"

Sau khi chuyển đổi xong bác sẽ có các giá trị tính theo đơn vị đo khác.
- Hệ đơn vị đo theo độ, phút, giây: Kết quả: Latitude N10 34 59; Longitude E107 05 59. Có nghĩa là: 10o34'59" N và 107o05'59" E (mười độ ba mươi tư phút năm mươi chín giây vĩ độ Bắc, một trăm lẻ bảy độ năm phút năm mươi chín giây kinh độ Đông).

Xem ví dụ trong hình ảnh phía dưới* Cách chuyển đổi thủ công như sau: Latitude. 10.5833333°, Longitude. 107.1°
- Tính Độ giữ nguyên phần chẵn là 10
- Tính phút lấy phần lẻ 0.5833333 x 60 = 34,99998
- Phút bác lấy phần chẵn 2 số (<60 34="" l="" span="">
- Tính Giây lấy tiếp 0.99998 x 60 = 0.59999...
- Bác sẽ có giá trị 10o34'59.9" vĩ độ Bắc

- Tính Độ giữ nguyên phần chẵn là 107
- Tính phút lấy phần lẻ 0.1 x 60 = 6,0000
- Phút bác lấy phần chẵn 2 số (<60 6="" l="" span="">
- Tính Giây lấy tiếp 0.0000 x 60 = 0.0000
- Bác sẽ có giá trị 107o06'00" kinh độ Đông

Cách làm ngược lại từ đơn vị đo tính theo Độ, Phút, Giây sang hệ đơn vị đo thập phân như sau:
- Lấy 59.9" / 60 = 0.9983
- Lấy 0.9983 + 34' = 34.9983
- Lấy 34.9983 / 60 = 0.5833
- Lấy 0.5833 + 10o bác sẽ có giá trị cuối cùng là 10.5833 vĩ độ Bắc.

Làm tương tự với kinh độ bác sẽ được giá trị: 107.1 kinh độ Đông.

Cách tính này cũng không khó lắm nhưng hơi mất công chút. Phần tính thủ công này được tham khảo từ bác Tuanle.

Thực ra sẽ có sự sai khác nhỏ giữa các thiết bị và bản đồ (vì dù sao chúng ta đang sử dụng loại không chuyên). Bác có thể thấy giá trị toạ độ đỉnh núi Thị Vải thực sự trên bản đồ Google là: N10° 35' 25.20", E107° 5' 34.28" hay 10.590333 N, 107.092856 E. Bác xem hình ảnh phía dưới sẽ rõ hơn.
Chúc thành công!!!
Read Post | nhận xét

Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo

Bạn có một file số liệu tọa độ x,y của các điểm. giờ muốn đưa các điểm đó lên bản đồ MapInfo nhanh chóng, ta làm thế nào.
Trích dẫn:Tóm tắt quá trình: File số liệu > Tạo Browser > Tạo Point (điểm) > Xuất hiện lên Map

- Trước tiên cần file số liệu tọa độ các điểm đã. Trong MapInfo hỗ trợ các loại file chúng ta có thể tạo gồm: CSV, Excel, và TXT. Để hiểu rõ về cách tạo 3 loại file này, xem hình bên dưới

[​IMG]

- Vào MapInfo > Open > Chọn file số liệu cần mở (ví dụ file CSV nội dung như hình bên trên)

[​IMG]

- Xuất hiện bảng thông báo: chọn "User First Line for Column Titles" để sử dụng dòng đầu làm tiêu đề cột. Nhấn OK
[​IMG]

- Xuất hiện cửa sổ Browser
[​IMG]

- Vào menu Table > Create Points > làm như hình dưới đây và nhấn OK
[​IMG]

- Thế là xong quá trình tạo điểm, để xuất hiện chúng lên bản đồ vào menu Window > New Map Window (F3)
[​IMG]
-------------------------------------------------------
2. Xuất tọa độ X,Y từ các điểm trên bản đồ MapInfo

Để xuất ngược điểm trong MapInfo thành tọa độ các điểm ta dùng tool Coordinate Extractor có sẵn trong MapInfo
- Kích hoạt tool Coordinate Extractor: Vào MapInfo > Tools > Tool Manager > đánh dấu chọn 2 mục Loaded và Autoloaded

- Đưa tất cả các điểm muốn xuất vào 1 table riêng
- Vào Tools > Coordinate Extractor > Extract Coordinates... >
[​IMG]

- Chọn table, cột dữ liệu X, Y, và hệ qui chiếu
[​IMG]

- Click "Create New Columns to hold coordinates" để tạo cột chứa tọa độ x,y trong Browser > đổi tên theo ý muốn > nhấn OK
[​IMG]
[​IMG]

- Kết quả ra bảng Browser như sau:
[​IMG]

- Vào menu Table > [B]Export để xuất tọa độ thành file txt hoặc csvNguồn: http://diachatks.com/
Read Post | nhận xét