Ứng dụng chuyển VN2000 sang WGS84 và ngược lại

Climate GIS xin giới thiệu đến các bạn một ứng dụng khá hiệu quả chạy trên ArcGIS chuyển đổi hệ toạn độ bản đồ, Ứng dụng GISCoord.


GISCoord 2.0 là phần mềm được phát triển trên môi trường .net, dùng cho việc chuyển đổi dữ liệu GIS từ hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại. GISCoord thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ dựa trên việc giải hệ phương trình 7 tham số theo quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phiên bản GISCoord 2.0

Yêu cầu cài đặt:
-        Máy tính cần cài đặt trước ArcGIS 10 (hoặc 9.3 cho phiên bản 9.3), và chắc chắn ArcGIS đã chạy được.
Hướng dẫn sử dụng (vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng):
-        Chạy file setup.exe trong thư mục download và nhất Next liên tục để cài đặt.
-        Sau khi cài đặt xong, biểu tượng của phần mềm xuất hiện trên Desktop của màn hình chính.
Biểu tượng của phần mềm GISCoord trên màn hình Desktop
1.      Chuyển đổi từ VN2000 sang WGS84
Chuẩn bị dữ liệu
-        Dữ liệu đầu vào hỗ trợ bởi GISCoord là shapefile hoặc Geodatabase.
-        Để chuyển đổi dữ liệu từ VN2000 sang WGS84, trước tiên ta cần kiểm tra dữ liệu có chắc chắn ở VN2000 chưa. Một công cụ hỗ trợ cho việc xem dữ liệu có thể đang ở VN2000 là công cụ ArcGoogle 2.0 (có thể download tại đây).
-        Thường với dữ liệu ở VN2000, khi ta hiển thị trên nền Google maps sẽ có độ lệch dao động trên dưới 200m.
Dữ liệu ở VN2000 thường lệch một khoảng trên dưới 200m so với ảnh Google Maps
-        Trường hợp nếu dữ liệu lệch quá nhiều (chẳng hạn chạy qua tỉnh hoặc nước khác), ta cần kiểm tra lại kinh tuyến trục cũng như múi chiếu của dữ liệu có phù hợp với địa phương tương ứng.
Chuyển đổi dữ liệu
-        Khởi động chương trình GISCoord.
-        Chọn vào menu Chuyển đổi hệ tọa độ -> VN2000 sang WGS84
-        Nhấn vào để chọn lớp dữ liệu cần chuyển sang WGS84
-        Chọn Suất sang Shapefile hoặc Personel Geodatabase
-        Nhấn vào  để chọn tới thư mục (nếu xuất sang shapefile) hoặc geodatabase (nếu xuất sang geodatabase) nơi lưu dữ liệu xuất ra.
-        Nhập vào tên file xuất ra.
-        Nhấn vào nút Chuyển để chuyển sang WGS84
-        Sau khi chuyển thành công chương trình sẽ đưa ra thông báo chuyển thành công
Kiểm tra
-        Sau khi lớp dữ liệu đã chuyển đổi sang WGS84, ta có thể kiểm tra bằng cách đưa lớp dữ liệu này vào ArcMap và kết hợp với công cụ ArcGoogle để xem lớp dữ liệu sinh ra có nằm khớp với vị trí ảnh Google Maps không. Trường hợp chưa khớp ta cần xem lại bước chuẩn bị dữ liệu.
 2.      Chuyển đổi từ WGS84 sang VN2000 
Chuẩn bị dữ liệu
-        Để chuyển đổi dữ liệu từ WGS84 sang VN2000, trước tiên ta cần kiểm tra dữ liệu có chắc chắn ở WGS84 chưa. Một công cụ hỗ trợ cho việc xem dữ liệu có thể đang ở WGS84 là công cụ ArcGoogle 2.0 (có thể download tại đây).
-        Với dữ liệu ở WGS84, khi ta hiển thị trên nền Google maps, dữ liệu sẽ nằm trùng khớp với ảnh google maps.
Chuyển đổi dữ liệu
-        Khởi động chương trình GISCoord.
-        Chọn vào menu Chuyển đổi hệ tọa độ -> WGS84 sang VN2000
-        Chọn địa phương tương ứng
-        Chọn múi chiếu 3 độ hoặc 6 độ
-        Nhấn vào để chọn lớp dữ liệu cần chuyển sang VN2000
-        Chọn suất sang Shapefile hoặc Personel Geodatabase
-        Nhấn vào để chọn tới thư mục (nếu xuất sang shapefile) hoặc geodatabase (nếu xuất sang geodatabase) nơi lưu dữ liệu xuất ra.
-        Nhập vào tên file xuất ra.
-        Nhấn vào nút Chuyển để chuyển sang VN2000
-        Sau khi chuyển thành công chương trình sẽ đưa ra thông báo chuyển thành công
Kiểm tra
-        Sau khi lớp dữ liệu đã chuyển đổi sang VN2000, ta có thể kiểm tra bằng cách đưa lớp dữ liệu này vào ArcMap và kết hợp với công cụ ArcGoogle để xem lớp dữ liệu ở hệ tọa độ VN2000 đã sinh ra. Ứng dụng chạy trên cả ArcGIS 9.3 và ArcGIS 10.0

Các bạ Download ứng dụng tại link:

Share on :