Hướng dẫn download ảnh vệ tinh Landsat

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ảnh Landsat của độc giả, Climate GIS xin gửi tặng đến toàn thể độc giả bài viết hướng dẫn các bạn Download ảnh vệ tinh Landsat Free.

Độc giả chú ý và làm theo các bước như sau:

B1: Vào địa chỉ website: http://earthexplorer.usgs.gov/ (yêu cầu phải cài Java Script)

B2: Nhấn vào nút Register để tạo 1 tài khoản (cái này đơn giản nên mình không nói thêm)

B3: Sau khi đăng ký rồi, nhấn nút Login để đăng nhập vào tài khoản của mình

B4: Nhập vị trí ảnh cần download (dạng kinh độ, vỹ độ) tại nút lệnh Add Coordinate hoặc số hàng và cột theo thiết kế sẵn tại nút Path/Row. Ví dụ mình nhấn vào Path là 124; Row là 53 (KV Tp. HCM). Nhấn Show màn hình sẽ đến vị trí bạn nhập. Nếu vị trí chưa đúng thì bạn có thể nhấn chuột lên màn hình cũng được.


B5: Nhấn vào nút Date Selected để chọn thời gian cần lấy ảnh. Theo mình nên để nguyên để lấy được ảnh nhiều nhất

B6: Nhấn vào nút Data sets

B7: Để chọn ảnh Landsat thì các bạn nhấn vào Lansat Archive và chọn các kiểu sau:
- L7 EMT+ SLC-Off: Ảnh sau năm 2003
- L7 EMT+ SLC-On: Ảnh từ năm 1999-2003
- L4-5 TM: Ảnh Landsat 4 và 5 theo sensor TM
- L1-5 MSS: Ảnh Landsat 1 đến 5 theo sensor MSS


B8: Nhấn vào nút Results sẽ ra kết quả các ảnh tìm kiếm được tại vị trí chọn. Nhấn vào Data set để chọn loại ảnh. Ví dụ: Mình chọn L7 EMT+ SLC-On

B9: Nhấn vào biểu tượng giống biểu tượng USB để download ảnh vào thời điểm cần thiết. Chú ý: Ảnh chỉ download được nếu không có biểu tượng hình cái xe đẩy hàng màu đen (bên phải biểu tượng download). Cái ảnh đó cần phải mua.

Ví dụ: Mình chọn ảnh sau:
  • Entity ID: LE71240521999317SGS00
  • Acquisition Date: 13-NOV-99
  • Path: 124
  • Row: 52
  • Chọn ảnh Level 1 Product rồi nhấn nút select download options
Đợi ảnh download xong là ta có ảnh ngay.


Chú ý: Các ảnh sau năm 2003 đều bị sọc hết nha các bạn. Do lỗi Sensor.

Chúc độc Giả thành công!
Theo: http://gisvn.com.vn 
Share on :