Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Giải pháp cho sự biến đổi khí hậu

 Những biến đổi khí hậu trong 10 năm gần đây cho thấy diễn biến khí hậu thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho con người, diễn biến khí hậu tự nhiên bất thường, như nhiệt độ ngày càng gia tăng và càng khắc nghiệt hơn , lượng mưa cũng thay đổi không bình thường, những biến đổi về thủy văn như mực nước dâng cao 2cm, diễn biến này cho thấy nguy cơ nước biển ngày càng dâng cao, lấn chiếm vào đất liền và ảnh hưởng nghiêm trọng đất canh tác lúa, vật nuôi cây trồng khác, thường sự biến đổi khí hậu tác động mạnh đến nhóm dể tổn thương thể hiện trầm trọng nhất là trẻ con và người già của nhóm nông dân sống vùng ven biển hay vùng sinh thái tại Đồng Bằng Sông Cữu Long

Giải pháp cho sự biến đổi khí hậu
Những biến đổi khí hậu trong 10 năm gần đây cho thấy diễn biến khí hậu thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho con người, diễn biến khí hậu tự nhiên bất thường, như nhiệt độ ngày càng gia tăng và càng khắc nghiệt hơn , lượng mưa cũng thay đổi không bình thường, những biến đổi về thủy văn như mực nước dâng cao 2cm, diễn biến này cho thấy nguy cơ nước biển ngày càng dâng cao, lấn chiếm vào đất liền và ảnh hưởng nghiêm trọng đất canh tác lúa, vật nuôi cây trồng khác, thường sự biến đổi khí hậu tác động mạnh đến nhóm dể tổn thương thể hiện trầm trọng nhất là trẻ con và người già của nhóm nông dân sống vùng ven biển hay vùng sinh thái tại Đồng Bằng Sông Cữu Long

Về khí hậu hiện nay cho là xấu và bất thường hơn và đồng thời sẽ tệ hơn trong 10-20 năm sắp tới, đã có những lo ngại nhất định về các tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông học, Chăn nuôi thú y, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, môi trường, tài nguyên đất đai và bảo vệ thực vật ..., do đó các nhà khoa học trường đại học cần thơ và các công sự đã đưa ra các giải pháp như sau:
•·         Nhóm Nông Học
 o    Nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất và chất lượng một số loại rau ăn lá và rau ăn trái quang trọng tại ĐBSCL

o    Đặc tính sinh học, sự ra hoa, rụng trái non và biện pháp canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất dừa ta xanh

o    Nghiên cứu khả năng chống chịu và biện pháp hạn chế đổ ngã trên lúa và một số cây trồng khác

o    Nghiên cứu chọn giống lúa chịu phèn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

•·         Chăn nuôi thú y
o    Nghiên cứu sử dụng các nguồn thức ăn địa phương trong chăn nuôi thỏ lai và gà ác ở ĐBSCL

o    Nghiên cứu phân lập và kiểm tra tính nhạy cảm đối với kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococus aureus trong sữa và môi trường vắt sữa ở một số hộ chăn nuôi bò sữa

•·         Công nghệ thực phẩm. công nghệ sau thu hoạch

o    Xây dựng mô hình tương quan giữa tính chất vật lý và thành phần hóa học của trái thanh long trong quá trình tăng trưởng và sau thu hoạch

o    Ảnh hưởng của xử lý trước thu hoạch kết hợp với bảo quản sau thu hoạch đế chất lượng và thời gian tồn trữ trái cam mật
•·         Khoa học đất, môi trường, tài nguyên đất đai và bảo vệ thực vật
 
o    Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm với biến đổi khí hậu , tập trung cũng cố hệ thống đê bao liên vùng vá các của song bằng cống hai chiều

o    Trồng và bảo vệ diện tích rừng ngập mặn, bảo vệ hệ thống chống xối lỡ bờ biển, xây dựng làng nhà sống chung với mực nước biển dâng cao

o    Xây dựng hệ thống canh tác nông lâm ngư thích nghi đê bao cục bộ ngăn ngừa nước biển dân cao

o    Các mô hình sinh thái và cung cấp nước sạch nhằm giúp công đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm

o    Khảo sát hiệu lực một số loài nấm ký sinh côn trùng trên rầy đầu vàng Eoeurysa flavocapitata Muir hại mía

Trên đây là một số nghiên cứu của các nhà khoa học và công sự của trường Đại Học Cần Thơ nhằm khắc phục và hạn chế những tác hại của sự biến đổi khí hâu, nhằm thúc đẩy sự nhận thức của công đồng ven biển về tác động đến sinh kế và sự thích ứng, tăng cường giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công đồng về biến đổi khí hậu, đồng thời lồng ghép các kiến thức trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch cũng như lập kế hoạch sản xuất, một số giải pháp mong muốn nhất được công đồng đề xuất là qui hoạch vùng sản xuất tập trung, được hổ trợ tốt hơn về vốn và kỹ thuật cũng như thông tin trong sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất và phong ngừa rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu.
Theo: http://www.vfc.com.vn
Read Post | nhận xét