ĐIỂM MỚI TRONG PHIÊN BẢN ARCGIS 10.1


Với phiên bản ArcGIS 10.1 đến nay qua một thởi gian sử dụng Climate GIS nhận thấy phiên bản này có điểm mạnh xin chia sẻ cùng độc giả. Phiên bản mới này  tập trung vào việc giúp người sử dụng chia sẻ bản đồ, phân tích và truyền tải thông tin địa lý với bất kỳ ai, thông qua trình duyệt web hoặc qua điện thoại.
Có thể nói rắng  mục tiêu của ArcGIS 10.1 là chia sẻ và cộng tác – làm cho việc đưa bản đồ và các phân tích địa không gian trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết mà không yêu cầu người sử dụng phải có hiểu biết nhiều về công nghệ IT và công nghệ GIS.
Việc phát hành ArcGIS 10.1 đánh dấu bước phát triển lớn trong ngành công nghệ GIS, ảnh hưởng mạnh đến cách mà người sử dụng truy cập và quản lý thông tin địa lý trong các năm tới. Theo truyền thống, việc tạo ra các bản đồ bằng công nghệ GIS yêu cầu phải có chuyên gia về công nghệ với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, nhưng tất cả sẽ thay đổi với phiên bản 10.1.
Với phiên bản này, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ArcGIS để: tìm kiếm, sử dụng, tạo, và chia sẻ bản đồ; cộng tác với người khác trong nhóm và cộng đồng bên ngoài tổ chức; triển khai các ứng dụng bản đồ với các template dễ dàng cấu hình; và tạo ra các ứng dụng sử dụng các hàm API.
Trong khi phiên bản 10.1 sẽ chứng kiến một làn sóng người dùng mới tận dụng sức mạnh của GIS, nó cũng sẽ đưa đến các lợi ích bền vững cho người dung GIS chuyên nghiệp truyền thống, bằng cách mở cho mọi người trong tổ chức thực hiện GIS với các tác vụ bản đồ đơn giản, ArcGIS 10.1 sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả và khả năng bên trong các phòng ban GIS hiện tại.
Đến nay ngày càng nhiều người dùng bắt đầu nhận ra giá trị của GIS, nó cũng sẽ làm tăng vai trò của các chuyên gia GIS và các phòng ban trong tổ chức.
Một trong những thay đổi căn bản được giới thiệu trong ArcGIS 10.1 là việc nhấn mạnh vào điện toán đám mây. Với ArcGIS Online, các tổ chức có thể lưu trữ và quản lý bản đồ, dữ liệu, và các thông tin không gian khác của họ, cũng như truy cập hang ngàn bản đồ, dữ liệu, dịch vụ và công cụ miễn phí. Một điểm nhấn quan trọng khác của phiên bản này là tính khả dụng, với kiến trúc máy chủ 64-bit mới làm cải thiện hiệu suất và quy mô hệ thống.
ArcGIS 10.1 sẽ là phiên bản rất hữu hiệu trong công việc của các bạn. Rất hi vọng rằng trong tương lai gần ESRI sẽ ngày một cải thiện cá ứng dụng của bộ sản phẩm ArcGIS hỗ trợ chúng ta tốt nhất trong công việc.

Trân trọng - Climate GIS
Share on :