Global Warming - Hình ảnh và suy ngẫm

Tương lai của chúng ta ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn. Hãy hàng động nhiều hơn nữa cho môi trường
Chặt phá rừng
Môi trường ô nhiễm
Hủy hoại sinh vật
Biến đổi khí hậu
Mưa thất thường và có mùa mưa mưa nhiều hơn, mùa khô mưa ít hơn

Ngập lụt
Hạn hán
Trái đất nóng nên

Băng tan
Nước biển dâng
Ban đồ thế giới trong tương lai 2160
Tran Toan - Climate GIS
Share on :