DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Ứng dụng viễn thám trong theo dõi nhiệt mặt đất

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/CliamteGIS_Nhiet1.jpg
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/CliamteGIS_Nhiet2.jpg

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/CliamteGIS_Nhiet3.jpg
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/CliamteGIS_Nhiet4.jpg
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/CliamteGIS_Nhiet5.jpg
Nguồn: gisvn.com.vn

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482