Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất

Tóm tắt:
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/tachThua.jpg
Hệ GIS quản lý đất đai ở Việt Nam hiện chưa cho phép trả lời các câu hỏi như “thửa đất đã thay đổi như thế nào trong quá khứ, ..” Để giải quyết vấn đề, một module GIS thời gian được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở kết hợp sử dụng cấu trúc dữ liệu hiện có trong ArcGIS và ngôn ngữ lập trình ArcObject. Kết quả thực nghiệm cho thấy Module GIS này hoàn toàn có thể được sử dụng để giám sát lịch sử biến động của thửa đất theo thời gian hay khôi phục lại trạng thái của một khu vực tại một thời điểm chỉ định.

Tác giả: PGS. TS Trần Trọng Đức

Link download bài báo đầy đủ trên Tạp chí  Phát triển KH&CN
DOWNLOAD
Nguồn: http://tailieutonghop.com
Share on :