Ứng dụng công nghệ bản đồ với MapXtreme 2008

Phần mềm này là sản phẩm chính của hãng MapInfo. Nó cho phép tạo các ứng dụng bản đồ tuỳ biến và ứng dụng bản đồ hoá để triển khai ở hai môi trường web và desktop với Microsoft Windows.
MapXtreme 2008 là một môi trường phát triển và tạo ra các ứng dụng bản đồ, bản đồ trung tâm. Với chương trình này, người sử dụng có thể hiển thị, phân tích dữ liệu nhằm khám phá những mối quan hệ và xu hướng của thị trường mà nếu dùng các phương pháp như bảng tính và báo cáo sẽ không thể thấy được.
Để "chạy" MapXtreme 2008 trên desktop có nhiều khuôn mẫu khác nhau, giúp tự động định cấu hình và nhập vào môi trường bản đồ với những công cụ điều khiển thông dụng, các mẫu ứng dụng cùng với chức năng kéo/thả. Trên PC, MapXtreme 2008 hỗ trợ hoàn toàn cho các ngôn ngữ Microsoft.NET như Visual Basic.NET C# và Visual C.
Với môi trường web, chương trình này tạo điều kiện triển khai nhanh chóng bằng cách cung cấp các khuôn mẫu bản đồ, công cụ điều khiển đa năng, các ứng dụng mẫu và chức năng kéo/thả. Có thể sử dụng tất cả các ngôn ngữ.NET như ASP.NET 
http://www.directionsmag.com/images/companies/mapinfo/Xtreme2004_Desktop.jpg
MapXtreme 2008 hỗ trợ chuẩn IT bao gồm khả năng tích hợp Microsoft.NET, ADO.NET và SQL-3, hỗ trợ chuẩn không gian địa lý bao gồm OpenLS và giao thức Open GIS, truy cập đến vùng dữ liệu trong nội bộ cơ quan bằng cách sử dụng giao thức chuẩn bao gồm ADO.NET, ODB, Oracle Spatial và Microsoft SQL Server. Chương trình còn được tích hợp khả năng bản đồ vào hệ thống thông tin của bên thứ 3. MapXtreme 2004 cũng có khả năng hỗ trợ nhiều dạng cơ sở dữ liệu không gian, phi không gian và các hiệu chỉnh file.
Cơ sở dữ liệu của MapXtreme 2008 gồm: SQL Server 2000, Infomix IDS 9-3, Oracle 8.1.7, Microsoft Access, Oracle 9*, Spatial Ware cho Microsoft SQL Server và IBM Infomix*. Chương trình có thể chạy trên các hệ điều hành Windows 2000, 2003 và XP.
Đi kèm với MapXtreme 2008 là bản SDK (Software Developer Kit). Bộ công cụ phát triển phần mềm này có khả năng chạy trên cả desktop và web. Được thiết kế cho các lập trình viên quen làm việc trên môi trường Microsoft.NET, bộ SDK cho phép triển khai giải pháp kết hợp bản đồ trong hệ thống của người sử dụng cho các khách hàng, server khách, mạng toàn cầu hay môi trường hỗn hợp.
Giá của MapXtreme 2008 do nhà phân phối GEOBIZ cung cấp cho CPU là 12.500 USD. Bán cho người dùng cuối là 250 USD/licence (bản dùng trên desktop) và 360 USD/licence (bản dùng trên web). Mỗi khách hàng phải đăng ký mua tối thiểu là 10 licence. Bộ SDK đi kèm có giá 2.500 USD.
Link download Trial: DOWNLOAD
N.H.
Share on :