Thành lập và chuyển đổi dữ liệu bản đồ số địa hình


Phần mềm Geosoft
Phần mềm Geosoft được tác giả xây dựng từ năm 1996, bắt đầu là những bài toán trắc địa cơ bản, sau đó là những bài toán ứng dụng cho những công việc cụ thể của ngành Trắc địa, Địa chính. Phần mềm liên tục được cập nhật, bổ xung cho phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất và sự phát triển của khoa học công nghệ.
Để vẽ bản đồ theo phương pháp số từ dữ liệu đo trực tiêp từ các máy kinh vĩ quang học hoặc từ dữ liệu các máy toàn đạc điện tử, chúng ta vào Menu Bản_Đồ. Ngoài nội dung số hoá dữ liệu bản đồ, chương trình còn tự động biên tập, phân mảnh, xác định danh pháp và kẻ khung bản đồ ở các loại tỷ lệ, theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong hệ HN72 và VN2000
Cùng với thành lập bản đồ số, chương trình cho phép tính chuyển toạ độ trong các múi chiếu, tinh đổi toạ độ từ B,L sang X,Y và ngược lại trong hệ toạ độ HN72 và VN2000.
Đặc biệt chương trình cho phép chuyển đổi dữ liệu toàn bộ bản đồ địa hình, địa chính sang các kinh tuyến trục khác nhau trong cùng hệ toạ độ và chuyển đổi từ hệ toạ độ HN72 sang hệ VN2000 với các khuôn dạng dữ liệu thực hiện trên các phần mềm AutoCad, MicroStation, Mapinfo,…
SỐ HOÁ BẢN ĐỒ:
Để thành lập bản đồ chúng ta vào Menu Bản đồ, trong đó có các Menu từng phần. Nếu số liệu đo bằng các máy kinh vĩ quang học thông thường, chúng ta nhập số liệu đo từ bàn phím và thực hiện Menu Số liệu máy kinh vĩ quang học. Cấu trúc file số liệu được hướng dẫn cụ thể trong chương trình khi thực hiện chúng.
Phần tổ chức số liệu sẽ phù hợp với tất cả các máy đo và phương pháp đo truyền thông. (Hướng dẫn cụ thể khi thực hiện chương trình). Các điểm chi tiết không phải là điểm địa hình thì chúng ta không ghi cao mia. Các điểm cọc phụ có tên là 1 ký tự là chữ, chương trình tự động tinh toạ độ và độ cao điểm cọc phụ. Các điểm chi tiết có tên là số, ghi chú điểm nếu có được ghi kèm theo và cách nhau bởi dấu “.” Vi dụ 15.Cdien
Sau khi thực hiện chương trình, phần mềm cho chúng ta tệp tin *.dxf, *.Dat, tất cả các thông tin về vị trí và độ cao điểm chi tiết được hiển thị lên phầm mềm đồ hoạ thông qua lệnh DXFIN
Trong trường hợp chúng ta đo bằng các máy Toàn đạc điện tử có sổ ghi điện tử, dữ liệu đo được truyền vào máy tính, khi đó chuyển dữ liệu về dạng tệp tin *.TCA thông qua Menu Dữ liệu máy toàn đạc điện tử.
Tệp tin *.TCA cũng tương đương như nhập dữ liệu từ bàn phím, Sau khi thực hiện chương trình lần thứ nhất, chúng ta phân trạm cho tệp tin *.TCA. Khi phân trạm máy xong, thực hiện lại chương trình sẽ được file *.dxf và *.dat giống như phần máy kinh vĩ quang học thông thường.
Hình ảnh dưới, thực hiên đôi với dữ liệu đo bằng máy toàn đạc Tc600 dữ liệu có khuôn dạng *.GSI
Tệp tin *.TCA cùng với *.GOC dùng để chạy chương trình Số hoá bản đồ địa hình bằng MTDDT
Phần mềm cho phép thực hiện đôi với các dữ liệu máy toàn đạc điện tử sau: TC600, Tc605 ( .Gsi) Set… ( .Sdr) TopCon (* .Top) NiKon (*.Raw) và dữ liệu từ các nguồn khác *.XYH
Phần mềm cho phép tối đa khả năng kiểm soát số liệu, thuận lợi nhất cho người sử dụng. Tự động tính toạ độ điểm cọc phụ, kiểm tra toạ độ các điểm đặt máy và điểm định hướng.
BIÊN TÂP BẢN ĐỒ:
Sau khi có đầy đủ các thông tin của bản đồ địa hình, chúng ta biên tập và cắt mảnh bản đồ thông qua Menu Biên tập bản đồ.
PHÂN MẢNH VÀ BIÊN TÂP KHUNG:
Để tự đông hoá quá trình phân mảnh bản đồ, chúng ta cần thông báo đầy đủ các thông tin cần thiết theo Menu Phân mảnh và biên tập khung bản đồ. Sau khi tạo được các file DXF đối với tùng mảnh, chúng ta nhập vào AutoCadr14 và chèn các kí hiệu bản đồ theo tệp tin DiaHinh.Dwt
CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ SỐ ĐỊA HÌNH
Để tự đông hoá quá trình chuyển đổi toạ độ các điểm khống chế, chuyển đổi bản đồ số từ hệ HN72 sang VN2000 và chuyển đổi giữa các kinh tuyến trục khác nhau, chúng ta vào Menu Bản đồ.
Độc giả tài Soft, hướng dẫn sử dụng và số liệu mẫu về trải nghiệm nhé: DOWNLOAD
Nguồn: http://dinhconghoa.com
Share on :