Số hoá tự động trong ArcGis

http://1.bp.blogspot.com/_h3aZ5dGGSeo/TKYPYJpaGdI/AAAAAAAAACQ/PL3NKHScSKs/s1600/icon_arcgis.gif
ArcGis là một phần mềm mạnh trong phân tích không gian và truy vấn cơ sở dữ liệu. Để nhập dữ liệu không gian vào ArcGis chúng ta có thể chuyển từ các định dạng: tab, cad, dgn... của Mapinfo, Autocad, MicroStation... Trong bài viết này tôi hướng dẫn các bạn nhập dữ liệu vào ArcGis thông qua số hoá trực tiếp ảnh (Dữ liệu Raster) một cách tự động bằng công cụ ArcScan.
Lưu ý: Ảnh số hoá là ảnh Unique

Hướng dẫn và video độc giả download
 http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/images.jpg
Nguồn: svquanlydat.com
Share on :