Quy địnhthành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

Nguồn: Bộ tài nguyên & Môi trường
Share on :