Khảo sát khả năng ứng dụng ảnh vệ tinh ENVISAT/MERIS trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/QUANGTRI_051010xuat.jpg
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/NgheAnxuat201010.jpg 
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/HaTinhxuat201010.jpg
.Mục tiêu:

-  Tìm hiểu khả năng ứng dụng của ảnh MERIS trong việc giám sát tài nguyên và môi trường.
-  Chuẩn bị cho việc sử dụng hiệu quả nguồn tư liệu ảnh vệ tinh thu nhận tại trạm thu ảnh vệ tinh của Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2008.
-  Thử nghiệm sử dụng ảnh vệ tinh MERIS để thành lập bản đồ phân bố chất diệp lục (Chlorophyll) trong nước biển và giám sát thực phủ trên đất liền.
Nội dung chính:
-  Thu thập đánh giá các nghiên cứu về việc sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình trong việc nghiên cứu hàm lượng chất diệp lục trong nước biển và trong tán lá cây.
-  Nghiên cứu cấu trúc, đặc tính và  các thông số kỹ thuật của ảnh vệ tinh MERIS, phương pháp xử lý ảnh vệ tinh MERIS, các ứng dụng cuả ảnh vệ tinh MERIS trong lĩnh vực giám sát tài nguyên và môi trường. So sánh thông số kỹ thuật của ảnh MERIS với ảnh MODIS.
-  Nghiên cứu đặc tính phản xạ của chất diệp lục trong nước biển và trong tán lá cây.
-  Thu thập và nghiên cứu các thuật tóan đã được phát triển để đánh giá hàm lượng chất diệp lục trong nước biển và trong tán lá cây.
-  Thành lập bản đồ phân bố chất diệp lục trong nước biển.
-  Thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ dựa trên chỉ số chất diệp lục trong tán lá cây.
-  Phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm.
-  Đề xuất quy trình xử lý ảnh MERIS để đánh giá hàm lượng chất diệp lục trong nước biển và hàm lượng chất diệp lục trong thực phủ.

Sản Phẩm của đề tài:

-  Quy trình sử dụng ảnh vệ tinh MERIS để đánh giá hàm lượng chất diệp lục trong nước biển và tán lá cây.
-  Phương pháp xử lý ảnh MERIS.
-  Bài báo Đặc san Viễn thám và Địa tin học.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Tuấn Ngọc (TT Viến Thám Quốc Gia)
Độc giả Download đề tài đầy đủ tại đây:
Share on :