Kết lối GPS với Máy tính để truyền dữ liệu vào phần mềm GIS

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/GPSClimateGIS.png
Kết Nối
Trước tiền Climate GIS gửi lời xin lỗi vì có phần chậm chễ trong bài viết này. Mặc dù nhận được nhiều thư yêu cầu và hỏi nhiều về vấn đề GPS kết lối với máy tính để truyền dữ liệu, do không thể trả lời được hết nên bạn nào không nhận được mail reply của Climate GIS thì hết sức thông cảm vì mail nhiều mà nhiều khi mình trả lới qua mail các bạn làm vẫn không thành công. Các bạn vẫn lấy dữ liệu GPS dạng file Text rồi lại nhờ Climate GIS chuyển sang dữ liệu không gian, rất mất thời gian. Để giúp các bạn tháo gỡ các vấn đề gặp phải khi truyền dữ liệu GPS vào phần mềm GIS, Climate GIS xin gửi tặng toàn thể các bạn bài viết này.

Qua mail mình thây hầu hết các bạn sử dụng GPSMAP 76CSx nên mình sẽ lấy máy này làm ví dụ, các máy khác các bạn kết nối và lấy data theo hướng dẫn của mình nhé.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/gpsmap76csx.jpg
GPSMap 76CSx

Về các phím chức năng của máy và cách sử dụng máy mình sẽ không đề cập đến vì các bạn đều dùng thành thạo, mình chỉ đề cập chuyển dữ liệu.
Trong quá trình đinh vị, các thông tin vê về trí địa lý được lưu lại trên máy định vị GPS. Thông tin có thể lưu ở bộ nhớ trong của máy hoặc trên thẻ nhớ gắn kèm theo máy. Tuy nhiên, hệ thông logfile se đảm nhận việc tự động lưu trữ tọa độ định vị. Để tải các thông tin này vào máy tính, nhằm nâng cao tính tương tác giữa phân cứng và các hệ thống GIS, Climate GIS khuyến cáo nên sử dụng DNRGarmin, đây là phần mề rất nhẹ và nhiều tiện dụng đối với GPS.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/DNAGraminClimateGIS.jpg
Tải dữ liệu xuông máy tính từ GPS trên DNRGarmin
Thông tin được tải (Download) thông qua menu Waypoint => Download như trên Hình. Thông tin này thuộc  dạng Waypoint tức là các điểm đánh dâu do người sử dụng nhập trực tiếp từ thực địa. Các loại thông tin khác có ý nghia như sau:
- Track: thông tin định vị dưới dạng đường (polyline) liên kêt với nhau thành hệ thông đường.
- Route: thông tinđịnh vị dưới dạng đường (polyline) được người sử dụng chú ý định tuyến. Vê mặt hình thức, các Route cũng tương đương với Track.
- Realtime: các tọa độ định vu=ị trực tuyến được lưu trong mục này. Realtime bao gôm các điểm, đường hoặc vùng (polygon).

Sau khi đã tải cá loại thông tin khác nhau lần lượt từ máy GPS xuống, người sử dụng có thể dùng DNRGarmin để chuyển các thông tin tọa độ này thành lớp thông tin bản đồ, hiển thị trong GIS. Sử dụng menu File => Save to => File… để chuyển các thông tin này sang GIS
Lựa chọn File => Save to => Arcmap cho phép lưu trực tiêp thông tin GPS sang định dạng của hệ thông GIS như ArcMap/ArcView. Các thông tin sau khi được chuyển đổi có thể được hiển thị trực tiếp trên ArcView mà không cân phải qua bât kỳ một khâu xử lý trung gian nào.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/DNAGraminClimateGIS1.jpg
Lưu các thông tin định vị dươcis dạng lớp thông tin GIS (Layer)
Lựa chọn File => Save to => File… cho phép lưu sô liệu định vị dưới một  trong nhiều định dạng khác nhau của các hệ thông như: ArcView GIS, ArcGIS/ArcMap, dBase, Text, Excel, Google Earth…

Sau khi lưu xuông máy tính, các sô liệu định vị này có the được sử dụng để hiển thị và phân tích trong các hệ GIS khác nhau.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/DNAGraminClimateGIS2.jpg
Lựa chọn các định dạng khác nhau để lưu dữ liệu định vị từ GPS
Với bài viết này Climate GIS hi vong sẽ giúp được các bạn giải quyết vấn đề chuyền dữ liệu từ máy GPS sang hệ thống Soft GIS. Lấy được cả dữ liệu  không gian và thuộc tính, các bạn sẽ khắc phục được tình trạng lấy dữ liệu từ GPS sang máy tính chỉ dạng Text và phải mất thời gian sử dụng hệ thống soft GIS chuyển đổi dữ liệu Text này thành dữ liệu không gian. Với các máy GPS khác các bạn cũng thực hiện tương tự như vậy nhé.
Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công.
Share on :