Hệ thống thông tin giao thông quốc gia

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông là một vấn đề quan trọng và mục tiêu phát triển ở các nước đang phát triển.

http://www.tonghoixaydungvn.org/Attach/ImagesNew/ImagesFreetextbox/XDO/ando4.jpg
Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông là một vấn đề quan trọng và mục tiêu phát triển ở các nước đang phát triển
Đặt vấn đề

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông là một vấn đề quan trọng và là mục tiêu phát triển ở các nước đang phát triển. Tại Đài Loan, để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng có được thông tin giao thông thời gian thực đầy đủ và chính xác, chính phủ chủ động lên kế hoạch, phát triển và xây dựng hệ thống giao thông vận tải thông minh (ITS).
Tuy nhiên, hiện nay chính quyền thành phố/ quận và các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin giao thông ở các cấp độ khác nhau và độc lập với nhau, chẳng hạn như thông tin giao thông của đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nội thành. Cộng đồng phải truy cập nhiều trang Web giao thông khác nhau để có các thông tin cần thiết. Để dễ dàng thu thập các thông tin giao thông cần thiết, Viện Giao Thông Vận Tải MOTC lên kế hoạch tích hợp các nguồn thông tin giao thông khác nhau trên một nền tảng dựa trên công nghệ WebGIS cung cấp tất cả các thông tin giao thông cho cộng đồng.
         
Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông là một vấn đề quan trọng và mục tiêu phát triển ở các nước đang phát triển.

Mục tiêu

Viện Giao Thông Vận Tải MOTC lên kế hoạch xây dựng một WebGIS để hỗ trợ 23 chính quyền thành phố/ quận và các đơn vị có liên quan trong việc báo cáo cập nhật tình trạng giao thông, các vụ tai nạn, thông tin xây dựng ... Viện cũng muốn tích hợp hiệu quả tình hình giao thông được cung cấp bởi Cục đường quốc lộ và Tổng cục đường cao tốc để  hoàn thiện thông tin giao thông.
Với WebGIS, cộng đồng có thể truy vấn tình hình giao thông thời gian thực về đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông chung ở mỗi thành phố/ quận. Trong khi đó người dùng có thể chọn điểm bắt đầu và kết thúc, lựa chọn con đường tốt nhất để tránh các sự cố giao thông trong thành phố/ quận. Ngoài ra, các sự cố giao thông được truy vấn sẽ hiển thị trên bản đồ với các vị trí tương ứng. Nó sẽ rất tiện lợi cho cộng đồng để có thể tìm kiếm và có được tuyến đường đi tốt nhất.

Giải pháp

Hệ thống thông tin giao thông quốc gia, hệ thống WebGIS, tích hợp nhiều loại thông tin giao thông thời gian thực củathành phố/ quận và đường  quốc lộ, chẳng hạn như thông tin về tốc độ, thông tin CMS, thông tin camera quan sát, các sự cố giao thông đường bộ… Nó có thể giúp cộng đồng truy vấn và nắm bắt được tình hình giao thông thời gian thực một cách rõ ràng về nơi mà họ sẽ đi.
Hệ thống trung tâm thông tin giao thông quốc gia sử dụng Microsoft SQL Server 2000 và PostgreSQL làm nền tảng cơ sở dữ liệu để lưu trữ các loại dữ liệu giao thông khác nhau từ nhiều đơn vị liên quan. Hệ thống trung tâm thông tin giao thông quốc gia sử dụng SuperWebGIS làm máy chủ bản đồ và cung cấp các dịch vụ xử lý thông tin địa lý khác nhau. Vì vậy, người dùng có thể sử dụng một trình duyệt để xem và truy vấn thông tin giao thông một cách dễ dàng.

Hệ thống thông tin giao thông quốc gia cung cấp nhiều loại thông tin giao thông thường được sử dụng để truy vấn
Kết quả

Hệ thống thông tin giao thông quốc gia là một nền tảng tích hợp cung cấp thông tin giao thông thời gian thực dựa trên công nghệ WebGIS. Tất cả các loại thông tin giao thông được cung cấp bởi chính quyền thành phố/ quận và các đơn vị liên quan có thể truy vấn thông qua các trình duyệt internet. Do đó, người dùng có thể kiểm tra tình trạng giao thông hoặc chọn tuyến đường của họ theo tình trạng giao thông hiện tại.

Hệ thống gồm 3 chức năng chính: Thông tin đường, hỗ trợ tìm đường, các tuyến đường thay thế.

1. Thông tin đường:
Trong phần này, nhiều loại thông tin giao thông sử dụng phổ biến củađường quốc lộ và các đường nội thành được cung cấp. Bằng cách truy vấn, người dùng có

Hệ thống thông tin giao thông quốc gia cung cấp nhiều loại thông tin giao thông thường được sử dụng để truy vấn.

thể có được thông tin giao thông thời gian thực trực tuyến, chẳng hạn như tốc độ đường, camera quan sát (CCTV), biển báo giao thông (CMS), thông tin thời tiết, vv, các loại sự kiện giao thông đường bộ như các nút thắt giao thông, xây dựng, thiên tai, tai nạn… Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị các kết quả truy vấn trên bản đồ để dễ dàng hơn cho người sử dụng hiểu rõ vị trí địa lý của các thông tin giao thông.

2. Hỗ trợ tìm đường:

Các chức năng có thể giúp người dùng trong việc tìm một con đường thích hợp. Người dùng có thể chỉ định điểm bắt đầu và điểm kết thúc bằng cách nhấn vào vị trí trên bản đồ hoặc truy vấn. Họ cũng có thể yêu cầu hệ thống tránh đường quốc lộ hoặc các điểm sự cố trên đường. Hệ thống sẽ hiển thị các tuyến đường thích hợp trên bản đồ và thông tin chi tiết.

Hướng dẫn tuyến đường có thể giúp người sử dụng trong việc lập kế hoạch một con đường thích hợp.

3. Các tuyến đường thay thế:
Người dùng có thể được mô tả và vị trí của các tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc giao thông với chức năng tuyến đường thay thế

Mặc dù chính phủ đã xây dựng 5 đường cao tốc nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra vào các dịp nghỉ lễ. Vì vậy, chính phủ đã xây dựng thêm 6 tuyến đường thay thế để giảm bớt lưu lượng lớn các loại xe. Chức năng này hiển thị thông tin và địa điểm của các tuyến đường thay thế để giúp cộng đồng tránh khỏi ùn tắc giao thông.

Ngày nay, trong xã hội hiện đại, hệ thống giao thông và công nghệ đã phát triển nhanh chóng. Cộng đồng muốn có được thông tin giao thông cần thiết ngay lập tức để lựa chọn tuyến đường đi phù hợp. Do đó, với chính phủ làm thế nào để cung cấp thông tin giao thông thời gian thực cho cộng đồng đã trở thành vấn đề lớn. Hệ thống thông tin giao thông quốc gia áp dụng công nghệ GIS để tích hợp có hiệu quả các loại thông tin giao thông thời gian thực động và tĩnh khác nhau trong một nền tảng. Cộng đồng có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và có được thông tin thích hợp hơn trong một cách thức mới và nhanh chóng.

Người dùng có thể được mô tả và vị trí của các tuyến đường thay thế để tránh ùn tắc giao thông với chức năng tuyến đường thay thế.
 Nguồn: dịch từ supergeotek.com
Share on :