GIS trong ứng dụng vận tải

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG VẬN TẢI ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN THẾ GIỚI
- Phân làn đường
- Sắp xếp địa chỉ nhà
- Định vị/ Sắp đặt các đối tượng
- Quy hoạch/Mô hình
- Hiển thị mạng thuộc tính
- Phân tích lộ trình
- Giải tỏa và Xây mới
GIS sử dụng để thông báo lộ trình vận chuyển những nguyên liệu nguy hiểm
 • Xác định nguồn cung cấp chất lỏng nguy hiểm
 • Biểu diễn mối quan hệ giữa đường đi và những chặng nguy hiểm
 • Ghi chú lại thông tin đường đi
 • Alachua Co.,
NC (ITRE) Reroutes Buses Using GIS – GIS sử dụng trên xe buýt
 • 10% Reduction in Fleet Size – Giảm bớt 10% kích thước thực địa
 • 20% Reduction in Miles Traveled – Giảm bớt 20% dặm đường phải thường xuyên qua lại
 • Tiết kiệm 6% chi phí nhiên liệu
CAD/GIS của NYCDOT
 • Dò tìm các hố nước sâu.
 • Lập bản đồ các cây cầu
 • Quy hoạch các loại cây trồng
 • Phân tích các tai nạn
 • Tập hợp các điểm giao cắt đường bộ điển hình
Tukwila, Washington: Sử dụng GIS để quản lý mặt đường ( manager pavement)
 • Các khu vực quản lý tham chiếu địa lý.
 • Lưu giữ số liệu theo các kết quả được duy trì và tổ chức theo không gian.
Quản lý duy trì tình trạng đường xá qua hệ GIS của Nebraka
 • Đối chiếu nhanh chóng các kế hoạch tu sửa.
 • Bổ sung cho những ngày đan xen.
 • Dễ dàng đối với đặc thù lĩnh vực xây dựng công trình.
New Jersey sử dụng GIS cho bản đồ đường cao tốc (Plan Turnpike)
 • Giúp điều tiết mật độ
 • Cho phép phát triển Cơ sở dữ liệu
 • Cho phép phân tích dữ liệu không gian
Charlotte, N.C. sử dụng GIS cho kế hoạch nâng cấp hệ thống dẫn nước
 • So sánh Open Land, Complaints, Road Overtopping, Capital Improvements, và Water Quality in Each Watershed
Fairfax Co. Rideshare GIS
 • GIS Data Exchange Capabilities Noted - Khả năng trao đổi số liệu hệ GIS đã được thừa nhận.
 • Locate Ideal Ridesharing Markets – Định vị các thị trường chia sẻ phí đường bộ lý tưởng.
 • Produce Thematic Maps of Potential – Thành lập các bản đồ chuyên đề tiềm lực.
Dịch vụ tuyến xe lửa cắt qua Iowa
· Quét bản đồ giấy
· Có thể được thành lập thông qua hệ GIS. Palo Alto GIS
· Phối hợp công việc trong việc tu sửa đường xá đến tránh trục trặc.
· Map-based Tracking of Citizen Complaints – Tìm kiếm dựa trên bản đồ được thành lập từ đóng góp ý kiến của người dân.
· Phân tích đồ họa cách thức duy trì cây xanh thành phố.
· GIS liên kết với PMS
· Tìm kiếm qua đồ họa các loại giấy phép thành phố.
· Đối phó với hỏa hoạn và cầu cứu cảnh sát nhanh hơn
Colorado DOT và Counties Work Together trên dự án GIS
· County Bolsters Statewide GIS với nguồn thông tin địa phương
· County Performs Corridor Analysis sử dụng các nguồn GIS của DOT
· DOT hỗ trợ County Locate Gas Pipeline Corridor
Mô tả dự án trực tuyến NCDOT
Báo cáo hiện trạng giao thông theo thời gian thực khu vực Seattle và Los Angeles
(Nguồn: http://www.ctre.iastate.edu)
Share on :