Dùng máy tính để định vị với Google Earth & thiết bị GPS

Hướng dẫn sử dụng chức năng GPS Realtime Tracking của Google Earth với bất kỳ thiết bị thu GPS nào (Điều kiện thiết bị phải kết nối được với PC )
Đầu tiên bạn cần :
+ Google Earth Plus , hoặc Pro ( vì phiên bản free không hỗ trợ Realtime tracking ) :
Download : GE Plus : http://www.mediafire.com/download.php?mmtdyz5mjyo
+ GPS gate 2.6 phiên bản PPC , nếu bạn có một PDA gps builtin , và muốn dùng PDA này như external GPS để chạy cho Google Earth .
+ Cài đặt các phần mềm trên , quá trình cài đặt như bình thường và rất đơn giản.
Phần một : Dùng External GPS receiver với Google Earth
Có rất nhiều External GPS Receiver , và cũng có rất nhiều kiểu giao tiếp giữa các thiết bị GPS này với PC .
Ở đây mình chỉ minh họa với Bluetooth GPS receiver .Các loại khác cũng tương tự,mọi người vọc chút ra ngay .
PC của mình không có Bluetooth builtin , nên mình dung loại usb bluetooth sử dụng phần mềm IVT bluesolei , PC có Bluetooth builtin còn dễ thực hiện hơn.
Chú ý ở chỗ mình khoanh đỏ , thiết bị Bluetooth GPS receiver kết nối với PC của mình qua com 4 .
Có thể máy bạn sẽ kết nối ở COM port khác , bạn nhớ lấy com port này .
Chạy phần mềm GPS Gate 2.6 phiên bản dành cho PC
Chạy ở lần đầu nó sẽ hiện lên như sau :
Các Search Option để tìm kiếm tín hiệu GPS qua nhưng giao tiếp nào , ở đây chỉ chọn mỗi dòng Search for NMEA compatible serials Devices .
Chọn next :
Ở đây nó sẽ báo tìm thấy COM 4 , sử dụng không , nhấn No để tiếp tục tìm kiếm .
Chọn Yes.Bảng sau :
Next
Finish.Bảng sau : thấy màu xanh là tín hiệu GPS đã Fix . màu vàng là chưa fix.
Chọn tiếp tab Output, trong danh sách xổ xuống chọn Google Earth , sau đó nhấn Add
Bảng sau : Tick vào Start Google Earth Automatically , nhấn OK
Nó sẽ tự mở Google Earth lên .Chú ý chỗ khoanh đỏ . Vào menu GPS của GE để sử dụng Realtime Tracking
Phần 2 : Cách dùng PDA có GPS builtin như một external GPS để dung với PC
Ở đây mình hướng dẫn dung PDA connect với PC bằng cáp và qua Activesync .
Bước 1 :
Cài đặt GPS gate lên PPC .Nếu chưa có tải tại đây : http://www.mediafire.com/?azm8440dmwj
Cài đặt GPS gate lên PC .
Bước 2 : Mở GpsGate trên PPC lên :
Chọn Manual.
Để ý chỗ input , nhấn menu xổ xuống chọn COM Port , nhấn vào setting
Chọn COM Port là GPS built in của PDA , thiết lập baud rate , ( như Asus P750 là COM 2 , baud rate 56700 )
nhấn OK .
Chọn Open :
Tín hiệu GPS đã nhận được , nhưng do chưa Fix nên nó có màu vàng , nếu fix rồi màu xanh .
Chuyển sang tab Output : Xổ menu xuống chọn ActiveSync . Click Add , OK
Ngoài tray icon sẽ có biểu tượng sau :
Bước 3 : Mở GPS gate của PC lên . Phần input chọn Active Sync , nhấn Open.
Phần Output chọn Comport hoặc Google Earth để dung với các phần mềm GPS trên PC ( GE , Ozi , Mapking … ) . Tương tự như đã post ở phần I.
Trích nguồn: http://www.handheld.com.vn
Share on :