Dữ liệu hành chính,bờ biển, mặt nước, đường giao thông toàn quốcHiệp hội dữ liệu mở mới xuất bản bộ cơ sở dữ liệu đường giao thông cho Việt Nam vào ngày 13/12/2011. Các dữ liệu của Việt Nam được đăng tải dưới định dạng ESRI Shapefile. Dữ liệu này sau khi tải về có thể được mở trực tiếp bằng các phần mềm GIS thông dụng như ArcView, ArcGIS, MapInfo, Saga GIS, Quantum GIS...

Đây là bộ dữ liệu GIS hoàn toàn miễn phí với tiêu chí không phục vụ cho các hoạt động mang tính thương mại. Các tổ chức, cơ quan nghiên cứu đều có thể tải về đề phục vụ cho mục đích nghiên cứu và quản lý phi lợi nhuận.

Phiên bản ngày 12/12/2011 có các lớp sau:

- Ranh giới hành chính
- Đường giao thông
- Đường bờ biển
- Mặt nước
- Các đối tượng thực vật
- Các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, trạm bơm xăng, cây ATM, trường học, ....

Tải dữ liệu về theo khu vực

1. Bắc Trung Bộ

2. Đông Bắc

3. Đồng bằng sông Cửu Long

4. Đồng bằng sông Hồng

5. Đông Nam Bộ

6. Nam Trung Bộ

7. Tây Bắc

8. Tây Nguyên
Nguồn: theodoilua.com
Share on :