Cập nhật chuyên đề số nhà TPHCM

Với mục tiêu chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số nhà cho toàn Thành phố Hồ Chí Minh, tích hợp vào cơ sở dữ liệu GIS nền chung, trong 2 năm 2010-2011, Trung tâm GIS đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành thu thập, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu số nhà cho 24 quận/huyện.
Hiện nay, công tác quản lý và cập nhật dữ liệu số nhà được thực hiện chủ yếu tại các Phòng Quản lý đô thị cấp quận huyện. Do đó, Sở Xây dựng đã tiến hành thu thập từ các đơn vị này nhằm đảm bảo tính thời sự của dữ liệu. Dữ liệu thu thập đã được Sở Xây dựng chuyển giao cho Trung tâm GIS để tiến hành các công việc chuẩn hóa cập nhật theo các bước:
-         Đánh giá dữ liệu
-         Chuyển đổi sang định dạng GIS
-         Chuẩn hóa về hệ tọa độ VN-2000 trùng khớp với cơ sở dữ liệu GIS nền
-         Cập nhật số nhà, tên đường
-         Kiểm tra hiệu chỉnh dữ liệu
Bản đồ số nhà hiện được lưu trữ ở nhiều định dạng khác nhau, AutoCAD, DGN, cá biệt có đơn vị vẫn còn lưu trữ trên hồ sơ giấy. Hầu hết các file dữ liệu không có hệ tọa độ nên việc chuẩn hóa, chuyển sang định dạng GIS gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, dữ liệu số nhà được nhập không đồng nhất, mỗi quận thực hiện khác nhau tùy vào thói quen, cách làm của từng cán bộ nên việc cập nhật cơ sở dữ liệu số nhà còn phải tiến hành nhiều bước thủ công. Một số đơn vị nhập số nhà không đầy đủ, lược bỏ bớt các dãy số đầu, do đó cán bộ cập nhật phải tiến hành truy vết, lần theo 2-3 cấp hẻm để cập nhật đúng số nhà, tên đường. Một số khu vực của Quận 2, Quận 9 đang tiến hành giải tỏa trắng, quy hoạch các khu đô thị, chưa có bản đồ số nhà mới nên việc cập nhật các quận này còn nhiều khó khăn.

Đối với các quận trung tâm như quận 1, 3, 5 tần suất biến động số nhà không lớn nên việc cập nhật được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng. Các quận còn lại như Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… có rất nhiều biến động về cả số nhà và tên đường nên việc cập nhật chiếm nhiều thời gian, nhiều khu vực cần phải tiến hành thực địa để xác minh thông tin do có sự thay đổi tên đường, nâng cấp hẻm thành đường mới.
Kết quả tính đến thánh 12/2011, Trung tâm đã cập nhật và chuẩn hóa số nhà và tên đường cho khoảng 500.000, chiếm 43% trong tổng số hơn 1,2 triệu căn nhà trên toàn địa bàn thành phố.


Tháng 01/2012, Trung tâm GIS đã tiến hành bàn giao cơ sở dữ liệu số nhà này cho Sở Xây dựng, với sự tham gia của Phòng Quản lý đô thị 24 quận/huyện. Nhằm giúp Sở Xây dựng cũng như các quận/huyện có thể khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu số nhà này, Trung tâm GIS cũng đã tiến hành xây dựng và cung cấp công cụ hỗ trợ tìm kiếm và cập nhật số nhà, tên đường.
Theo ý kiến đóng góp của Phòng Quản lý đô thị các quận/huyện, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tổ chức một khóa tập huấn để Trung tâm GIS hướng dẫn cán bộ của các quận/huyện có thể khai thác cơ sở dữ liệu này.
Việc cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số nhà là bước đầu tiên trong quá trình chuẩn hóa, thống nhất về quy trình quản lý số nhà trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Trung tâm GIS sẽ tiếp tục tư vấn cho Sở Xây dựng xây dựng những dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý số liệu các nhà cao tầng, những công trình trọng điểm, các khu dân cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
GISC
Share on :