Cách sử dụng GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) Trên Điện Thoại NOKIA

Điện thoại của bạn còn có cả chức năng GPS có hỗ trợ (A-GPS). A-GPS là môt dịch vụ mạng. GPS có Hỗ Trợ (A-GPS) được sử dụng để tải về dữ liệu hỗ trợ qua kết nối dữ liệu gói, dữ liệu này sẽ hỗ trợ trong việc tính toán tọa độ của vị trí hiện thời của quý khách khi thiết bị đang nhận tín hiệu từ các vệ tinh.

Khi bạn kích hoạt A-GPS, điện thoại sẽ nhận các thông tin vệ tinh hữu ích từ một máy chủ dữ liệu hỗ trợ qua mạng di động. Với sự trợ giúp của dữ liệu có hỗ trợ, điện thoại của bạn có thể có được thông tin vị trí GPS nhanh hơn.

Điện thoại của bạn được cấu hình để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, nếu không có thông số cài đặt A-GPS cho một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào. Dữ liệu hỗ trợ chỉ được tải về từ máy chủ dịch vụ A-GPS của Nokia khi cần.

Để tắt dịch vụ A-GPS, hãy chọn Menu > Ứng dụng > GPS > Dữ liệu GPSTùy chọn > Cài đặt định vị > Phương pháp định vị > GPS có hỗ trợ > Tắt.

Tắt GPS có Hỗ Trợ

DTắt GPS có Hỗ Trợ

Tắt GPS có Hỗ Trợ

Tắt GPS có Hỗ Trợ

Tắt GPS có Hỗ Trợ

Tắt GPS có Hỗ Trợ

Bạn phải xác định một điểm truy cập internet trong điện thoại để tải dữ liệu hỗ trợ về từ dịch vụ A-GPS của Nokia qua một kết nối dữ liệu gói. Điểm truy cập cho A-GPS có thể được xác định trong cài đặt định vị. Không thể sử dụng điểm truy cập mạng LAN không dây (WLAN) cho dịch vụ này. Chỉ có thể sử dụng một điểm truy cập internet dữ liệu gói. Điện thoại sẽ yêu cầu bạn chọn điểm truy cập internet khi GPS được sử dụng lần tiên.
Nguồn: http://www.nokia.com.vn
Share on :