Học nhanh ArcReader

 http://spatialnews.geocomm.com/events/esriuc2002/arcreader/arcreader1.gif
http://www.linuxjournal.com/files/linuxjournal.com/ufiles/ArcReader-Guatemala_0.PNG
http://www.hatfieldgroup.com/UserFiles/Image/GISRemoteSensing/MRCFlood/ArcReader_ScreenShot_01.jpg
+ ArcReader là phần mềm miễn phí, dễ sử dụng, cho phép người dùng xem thông tin, truy vấn và in ấn bản đồ sau biên tập (theo định dạng PMFs). ArcReader được thiết kế để chia sẻ bản đồ. Bất kỳ ai sử dụng ArcReader đều có thể truy cập đến dữ liệu địa lý lớn với các bản đồ chất lượng cao hay các sản phẩm của ArcGIS Desktop.
+ ArcReader dùng để đọc định dạng pmf, là định dạng của những bản đồ đã được publish, chia sẻ để sử dụng trong mạng nội bộ, mạng diện rộng hay mạng internet.
+ Tuy nhiên thì trong ArcGIS cũng đã gồm tất cả các chức năng của ArcReader rồi.
Nhắm giúp các bạn làm chủ được phần mềm này Climate GIS gửi tặng dữ liệu học nhanh ArcReader hi vọng giúp ích nhiều cho các bạn.
Sách hướng dẫn các bạn tải về tại đây: Download
Share on :