ArcGIS - giải pháp toàn diện cho hệ thống thông tin địa lý

Hãng ESRI (Environmental System Research Institute), Mỹ là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS) và có sản phẩm nổi tiếng trước đây là ArcInfo và hiện nay là hệ thống ArcGIS. ArcGIS là một hệ thống phần mềm cung cấp một giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin địa lý, bao gồm nhiều modul khác nhau, đáp ứng nhu cầu cho mọi tổ chức, từ những người sử dụng đơn lẻ cho đến hệ thống có tính toàn cầu.
Hệ thống phần mềm ArcGIS (ESRI)
Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin lưu trữ
Giải pháp lựa chọn cho quản trị CSDL về thông tin lưu trữ là sử dụng phần mềm Arc Spatial Data Engine (ArcSDE) của hệ thống ArcGIS. ArcSDE cho phép lưu trữ và quản lý thông tin theo mô hình cơ sở dữ liệu không gian (GeoDatabase) đa người sử dụng trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây là một ưu điểm vượt trội của công nghệ GIS của hãng ESRI so với các hãng khác. ArcSDE là hạt nhân cho một môi trường đa người sử dụng của hệ thống ArcGIS, cung cấp một giao diện mở với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và cho phép ArcGIS quản lý dữ liệu địa lý trong các nền các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như ORACLE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix. ArcSDE được lựa chọn do các ưu điểm sau:
- Có khả năng mô hình hóa các thông tin cần quản lý theo mô hình hướng đối tượng (Object Oriented Model). Thông tin quản lý theo mô hình hướng đối tượng: đảm bảo khả năng mô hình hóa tốt hơn, đơn giản hơn với người sử dụng, đảm bảo tốt hơn khả năng cập nhật, tính đồng nhất của dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu và quan hệ giữa các đối tượng.
- Lưu trữ và quản lý tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau trong một cơ sở dữ liệu duy nhất: bản đồ, hồ sơ, ảnh, mô hình số độ cao, bản vẽ thiết kế...
- Mô hình hóa cấu trúc topology trong CSDL không gian và cung cấp các chức năng nhằm bảo toàn quan hệ topology.
- Hệ thống tập trung với cơ chế truy nhập dữ liệu rộng rãi, đa người sử dụng đồng thời.
- Thực sự hoạt động theo kiến trúc khách - chủ 3 lớp và trên Internet.
- Có cơ chế quản lý truy nhập đồng thời trong một môi trường đa người sử dụng.
- Tối ưu hóa cho lưu trữ và tra cứu thông tin không gian, địa lý.
- Chuẩn hóa về quản trị dữ liệu như: sao lưu, phục hồi, sao chép dữ liệu.
- Mềm dẻo linh hoạt với dung lượng dữ liệu gần như không có hạn chế về kích thước.
- Có cơ chế đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.
- Duy trì chế độ bảo trì, nâng cấp theo thời gian.
Giải pháp xử lý các bài toán về quản lý, cập nhật, phân tích bản đồ
Giải pháp cho giải các bài toán về thiết kế, cập nhật, bảo trì CSDL không gian và phân tích xử lý bản đồ là phần mềm ArcInfo của ArcGIS. ArcInfo bao gồm ba ứng dụng chính: ArcMap, ArcCatalog và ArcToolBox. ArcInfo cho phép thực hiện bất cứ bài toán nào của GIS từ đơn giản cho đến phức tạp, bao gồm hiển thị bản đồ, quản lý dữ liệu, phân tích địa lý, sửa chữa và xử lý dữ liệu với dữ liệu được lưu trữ CSDL không gian (GeoDatabase).
ArcMap là ứng dụng thực hiện tất cả các nhiệm vụ về bản đồ bao gồm trình bày, hiển thị bản đồ, phân tích bản đồ và sửa chữa dữ liệu.
ArcCatalog là ứng dụng cho phép người sử dụng tổ chức và quản lý tất cả các dạng dữ liệu địa lý trong CSDL (CSDL không gian hoặc dạng file shape, coverage). ArcCatalog cung cấp các công cụ để hiển thị, tra cứu, tìm kiếm thông tin, ghi nhận và hiển thị thông tin metadata, định nghĩa lược đồ cấu trúc của các lớp thông tin địa lý.
ArcToolBox là ứng dụng cung cấp các công cụ Gis dùng cho phân tích và xử lý dữ liệu bản đồ như:
- Định nghĩa và chuyển hệ tọa độ.
- Phân tích, xử lý bản đồ: chồng xếp, thực hiện các phép toán đại số về bản đồ.
- Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu.
Giải pháp tổng hợp hóa, trình bày hiển thị tích hợp dữ liệu
Công tác tổng hợp hóa, trình bày và hiển thị dữ liệu rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Một trong những ứng dụng hiệu quả nhất của công nghệ GIS là khả năng hiển thị đồng thời và tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau theo mô hình 3 chiều. Dự án sẽ lựa chọn các phần mềm sau trong hệ thống ArcGIS để đáp ứng yêu cầu này:
ArcGIS 3D Analyst là ứng dụng dùng cho mô hình hóa, phân tích và xử lý bề mặt địa hình. ArcGIS 3D Ancalyst cung cấp các công cụ tiên tiến của GIS để thực hiện các bài toán trên bề mặt địa hình như: nội suy bình độ, tính mặt cắt, tính khối lượng, lưu vực...
Giải pháp tra cứu và phân phối thông tin trực tuyến trên mạng diện rộng Intranet/Internet
Hệ thống phần mềm ArcGIS đã đưa ra giải pháp tra cu và cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng diện rộng với phần mềm ArcInternet Map Server (ArcIMS). ArcIMS là một ứng dụng bản đồ rất mạnh trên Internet. Nó cung cấp một nền cơ bản cho phép xây dựng và phân phối các dịch vụ và dữ liệu GIS. ArcIMS bao gồm cả hai công nghệ chủ (server) và khách hàng (client). ArcIMS cung cấp giải pháp hiện đại cho tra cứu và phân phối dữ liệu bản đồ và thuộc tính trên mạng diện rộng (Intranet, Internet) theo giao diện Web. ArcIMS là một ứng dụng trên nền Java bao gồm các dịch vụ về bản đồ và các công cụ thiết kế bản đồ để cung cấp cho các dịch vụ về bản đồ trên Internet. ArcIMS cung cấp các mức độ bảo mật và an toàn thông tin khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. Giải pháp của ArcIMS tuân theo các chuẩn, kiến trúc hiện đại, cung cấp cho người dùng GIS các khả năng xây dựng và quản trị các dịch vụ IMS.
Giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng trên công nghệ gốc
Đây là một trong tiêu chí rất quan trọng để lựa chọn công nghệ gốc, thể hiện tích mở của hệ thống. Nó cho phép người sử dụng tạo ra những ứng dụng phù hợp với yêu cầu và đặc thù công việc.
Tùy biến ứng dụng (customize): ArcGIS cho phép người sử dụng tùy biến trên công nghệ ArcObject. ArcObject là một tập hợp các thành phần phần mềm với các chức năng GIS và các giao diện có thể lập trình được. Công nghệ ArcObjects dựa trên giao thức COM. Các thành phần của ArcObjects làm cho ArcView, ArcEditor, ArcInfo và mô hình cơ sở dữ liệu không gian có tính mở với người sử dụng và nhà phát triển: thêm các công cụ mới vào phần mềm, định nghĩa các đối tượng của người sử dụng khi xây dựng CSDL không gian.
Xây dựng các ứng dụng độc lập (User application): Công nghệ ArcInfo đưa giải pháp xây dựng các ứng dụng độc lập bằng bộ thư viện MapObjects. MapObjects là một thư viện các đối tượng thành phần của bản đồ và GIS cho phép phát triển xây dựng các ứng dụng độc lập có tương tác bản đồ và các chức năng của một hệ thống GIS. MapObjects là một điều khiển ActiveX với hơn 45 các đối tượng lập trình. MapObjects có khả năng truy nhập dữ liệu với các cơ sở dữ liệu cá nhân trên máy riêng lẻ hoặc với cơ sở dữ liệu không gian chạy trên môi trường đa người sử dụng.
MapObject là một môi trường lập trình tối ưu cho xây dựng các ứng dụng về GIS có tính đặc thù trong môi trường Wiondow. Giải pháp xây dựng các ứng dụng độc lập sử dụng để xây dựng phần mềm ứng dụng trên cơ sở dữ liệu tích hợp với GIS.
Nguồn: http://udkhcnbinhduong.vn
Share on :