Ảnh ASTER

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/07/110907kpnuiluaphuntrao10.jpg
Ảnh ASTER được thu từ bộ cảm ASTER đặt trên vệ tinh Terra, độ phủ của ảnh là 60km. Bộ cảm ASTER được cấu thành từ 3 phụ hệ riêng rẽ, mỗi hệ phụ hoạt động trên một hệ quang riêng biệt. Các hệ phụ này là nhìn thấy và hồng ngoại gần (VNIR), bao gồm các kênh phổ 1-3, hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) gồm các kênh phổ 4-9 và hồng ngoại nhiệt (TIR) gồm các kênh phổ 10-14.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/AsterCliamtegis.png

Các ứng dụng chính của ảnh ASTER là: Quan sát đất liền, biển, mặt tuyết, quá trình mây; Nghiên cứu về động lực và cấu trúc của thực vật. Nghiên cứu về cân bằng phóng xạ của khí quyển, mây và sự mở rộng và đặc tính tầng đối lưu; Xác định nồng độ và biến động của các khí nhà kính. Nghiên cứu về núi lửa và các quá trình bề mặt của trái đất.
Share on :