Tạo style với ArcEngine

 http://img.alibaba.com/img/pb/439/768/373/373768439_190.jpg
http://gis.kent.edu/urbancrimesimulator/UCS_1.0/HTML/Software_files/image004.jpg
Style là gì?

Định nghĩa của ESRI  đó là những mô hình 3D của cây cối và nhà cửa mà chúng ta tạo ra và sau đó chuyển đổi thành 3D symbols để sử dụng trong ArcGlobe hoặc trong ArcScene.
http://harmonysoft.com.vn/haihoa/images/stories/3d/30_11_Cua_dai1.png
Nói một cách đơn giản thì style là các đặc trưng của mỗi đối tượng. Ví dụ như, có rất nhiều người trong thành phố Hà nội nhưng mỗi người đều khác nhau từ chiều cao, cân nặng, mà da cho tới cách ăn mặc. Tương tự, mỗi đối tượng địa lý đều có một đặc trưng riêng được quy định bởi style. ArcGIS quản lý style bằng các file *.style. Mỗi file style chứa một tập hợp các symbol.
Việc cho phép người sử dụng lựa chọn symbol nào cho từng đối tượng là một chức năng quan trọng của bất kỳ hệ thống GIS nào, nhờ đó mà bản đồ được trình bày rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn. Đặc biệt là trong các bản đồ chuyên đề và trong in ấn.
Tuy style & symbol có tầm quan trọng như thế, nhưng trong ArcEngine lại không có lệnh nào để tạo file *.style. Mà nếu không có file này thì không thể lưu được symbol chúng ta vừa tạo. Chúng ta không thể cứ mỗi lần mở bản đồ lại tạo lại cùng một symbol. Việc tạo file style chỉ có thể thực hiện được nếu sử dụng ArcEngine kết hợp với thư viện framework của ArcGIS, nhưng nếu đã mua ArcGIS rồi thì ArcEngine có lẽ hơi thừa, mặt khác giá của ArcGIS khá cao nên không phải nơi nào cũng có điều kiện mua được.
Tài liệu của ESRI không đề cập đến chi tiết này.
Đặc điểm ArcGIS lưu nội dung (cụ thể là lưu các symbol) trong file style theo định dạng của MS Access. Đầu tiên, kiếm một file style, cái này thì có sẵn trong bất kỳ soft nào của ESRI. Mở nó ra bằng MS Access và xem nội dung của nó là gì.
Trong Access, ta có thể thấy ESRI lưu các symbol theo các loại style khác nhau gọi là styleclass. Mỗi styleclass được lưu trong một bảng, và mỗi hàng là một symbol. Ví dụ như: line, polygon, marker…
Công việc còn lại chỉ là xem nội dung của bảng chứa những gì.
Mỗi bảng sẽ có 4 trường: ID, Name, Category và một trường nhị phân BLOB để lưu nội dung của symbol. Như vậy ta đã có thể hình dùng ra các bước để tạo một file style.
- Tạo file Access với các bảng có sẵn như trên
- Với mỗi symbol, ta sẽ chèn vào một dòng với trường BLOB chính là nội dung của symbol đó.
Cách này có một nhược điểm là không tạo được thumbnail cho symbol. Nhưng dù sao nó cũng giúp cho tao đạt được mục đích là tạo ra file style để dùng cho lần sau mà không cần đến ArcGIS.
Share on :