Ghi dữ liệu GPS vào Shapefile trong ArcPad

http://www.lybrary.com/images/1589482891.jpg
Qua tìm hiểu Climate GIS thấy "Ghi dữ liệu GPS vào Shapefile trong ArcPad" rất quan trọng đối với các bạn làm trong ngành công nghệ GIS nhất là với điều tra thực địa. Climate GIS xin viết những bước thao tác cần thiết để dữ liệu thu được từ GPS sẽ được lưu vào shapefile. Những bước này thực hiện với phần mềm ArcPad 7.0.
Trước hết, các bạn cần khởi tạo 1 (hoặc nhiều) shapefile để lưu trữ dữ liệu khi đi thực địa. Bạn cần thực hiện những bước sau trước khi đi để khởi tạo shapefile.
 1. Mở thiết bị GPS lên, ví dụ GeoXH.
 2. Chọn Start > Programs > ArcPad 7.0.
 3. Chọn Save Map As và nhập vào tên file để lưu.
 4. Chọn New > Shapefile.
 5. Chọn Type (kiểu đối tượng), ví dụ là Point (điểm)
 6. Click vào dấu + để thêm 1 field mới vào shapefile..
 7. Đặt tên cho field và loại thuộc tính bạn cần lưu trữ.
 8. Click vào nút Keyboard (có hình bàn phím góc dưới bên phải màn hình) để mở bàn phím lên.
 9. Tiếp tục bổ sung các field cần thiết.
 10. Click OK khi hoàn tất.
 11. Chọn tên thư mục và tên file shape để lưu và bộ nhớ.
 12. Bây giờ bạn sẽ được hỏi có cần tạo QuickForm không. Chọn Yes.
 13. Chọn bảng Controls và nhập vào các giá trị minimum, maximum, list values, và tooltip cho mỗi field.
 14. Chọn OK.
Đến đây các bạn đã hoàn tất việc khởi tạo 1 shapefile, sẵn sàng cho chuyến đi thực địa thu thập dữ liệu rồi đấy. Tiếp theo, khi đến vị trí cần thu thập dữ liệu, các bạn sẽ thao tác những bước sau.
 1. Mở thiết bị GPS lên, ví dụ GeoXH.
 2. Chọn Start > GPS Controller.
 3. Kéo thanh trượt ở cuối trang hết về bên trái để đạt hiệu quả thu tối đa.
 4. Chọn Start > Programs > ArcPad 7.0.
 5. Bạn mở file bản đồ đã lưu trong phần trên lên.
 6. Trong menu GPS Position Window (có hình vệ tinh GPS), bạn kiểm tra lại là chức năng GPS ActiveGPS tracklog phải đang được bật (tức là có viền đỏ xung quanh).
 7. Chọn nút Table of Contents (có hình giống nhiều mảnh giấy xếp chồng nhau).
 8. Bạn kiểm tra xem có đúng là lớp dữ liệu cần thu thập đang được chọn không (tức là ô vuông trước tên shapefile phải được đánh dấu) và có đang trong tình trạng cho phép soạn thảo không (tức là ô vuông hình bút chì phải được đánh dấu).
 9. Click vào nút Capture Point Using GPS (có hình vệ tinh và 1 điểm) để bắt đầu thu dữ liệu điểm.
 10. Nhập dữ liệu vào các field bạn đã tạo.
 11. Nếu bạn đã bật chế độ Enable Averaging trong menu GPS Preferences thì hãy chờ đến khi giá trị 100% xuất hiện ở trên cùng cửa sổ trước khi click OK.
Đến đây, bạn đã hoàn tất việc thu 1 điểm GPS. Bạn có thể lặp lại các bước trên để thu những điểm GPS khác. Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng ArcPad của ESRI tại đây.
Dựa theo: gis-home.net
Share on :