Đặt Nhãn Cho Đối Tượng Trong ArcMap

Trong nhiều trường hợp, khi biên tập bản đồ trên ArcMap, các bạn muốn cho hiển thị nhãn (label) của đối tượng. Tuy nhiên vị trí và hướng của nhãn cũng góp phần quan trọng trong sự thành công của một bản đồ. Climate GIS gửi đến các bạn một mẹo nho nhỏ để đặt nhãn song song với đối tượng dạng đường (Line).

Đây là kết quả đặt nhãn của Climate GIShttp://i191.photobucket.com/albums/z152/gis-home/Mr_iGIS%20Blog/Posts/Labeling3.jpg

Để làm được như trên, các bạn có thể làm như sau.

Bước 1: Mở hộp thoại Properties. Bạn click phải vào lớp dữ liệu dạng đường (Line) cần đặt nhãn (label) và chọn Properties trong popup menu. Sau đó chọn tab có tên Labels.


http://i191.photobucket.com/albums/z152/gis-home/Mr_iGIS%20Blog/Posts/Labeling1.jpg

Bước 2: Thiết lập dữ liệu tên nhãn. Bạn đánh dấu chọn vào ô Label features in this layer. Sau đó, trong phần Text String > Label Field, bạn chọn tên trường dữ liệu để biểu diễn nhãn. Trong ví dụ này là trường TenDuong.

Bước 3. Thiết lập vị trí nhãn. Bạn click vào nút Placement Properties để có hộp thoại Placement Properties. Bạn chọn tab có tên Placement. Sau đó thiết lập các thông số như sau.


http://i191.photobucket.com/albums/z152/gis-home/Mr_iGIS%20Blog/Posts/Labeling2.jpg
  • Trong phần Orientation, bạn chọn Parallel để nhãn được hiển thị song song với các đối tượng đường. Bạn có thể chọn Horizontal (hiển thị nằm ngang), Perpendicular (vuông góc với đối tượng), hoặc Curved (uốn theo đối tượng).
  • Trong phần Position, bạn click chọn vào ô Above để hiển thị nhãn phía trên đối tượng đường. Bạn có thể chọn On the Line để hiển thị nhãn chồng lên đối tượng, hoặc Below để hiển thị phía dưới đối tượng.
  • Bạn nhập vào giá trị 2 trong ô Offset để hiển thị nhãn phía trên đối tượng 2 đơn vị bản đồ (map units).
  • Trong phần Location > Location along the line, bạn chọn At Best để hiển thị nhãn ở vị trí thích hợp dọc theo đối tượng. Bạn có thể chọn At Start (đầu đường) hoặc At End (cuối đường).
  • Trong phần Duplicate Labels, bạn chọn Remove duplicate labels để không hiển thị các nhãn có nội dung trùng nhau và nằm chồng lên nhau. Bạn có thể chọn Place one label per feature để chỉ đặt một nhãn cho mỗi đối tượng, hoặc Place one label per feature part để đặt nhãn cho mỗi phần của đối tượng. Lưu ý: mỗi đối tượng, feature, gồm nhiều phần gọi là part.

Bước 4: Click OK cho cả 2 hộp thoại và xem kết quả.


http://i191.photobucket.com/albums/z152/gis-home/Mr_iGIS%20Blog/Posts/Labeling3.jpg
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: http://www.gis-home.net
Share on :