Một số thủ thuật làm nổi bật đường bờ và đường mực nước

Sự thay đổi đường bờ là một trong những vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Ngoài việc đo đạc thực tế ngày nay chúng ta có những phương pháp ít tốn kém hơn nhờ vào công nghệ GPS và viễn thám, một trong những vấn đề được đặt ra khi sử dụng ảnh viễn thám nghiên cứu đường bờ là xác định được ranh giới giữa đường bờ và đường mực nước, bằng 1 ít kiến thức nhỏ bé và kỹ năng sưu tầm tài liệu mình xin được tổng hợp một số phương pháp làm nổi bật đường bờ và đường mực nước từ ảnh Lansat (một số cách có thể chỉ mang tính tham khảo, cần các pro vào tư vấn thêm)

Tổ hợp kênh 4,5,7:
  • Kênh 4 chia kênh 2: B4/B2
  • (Kênh 4 chia kênh 2) cộng (kênh 5 chia kênh 2): (B4/B2)+(B5/B2)
  • Lansat TM: (B5+B7)/B2 Lansat MSS (B6+B7)/B4
Nguồn: "TRÍCH RÚT ĐƯỜNG MỰC NƯỚC TỪ ẢNH LANSAT", Phạm Thị Phương Thảo,Hồ Đình Duẫn, Đặng Văn Tỏ
  • Bảng đánh giá khả năng sử dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu ven biển
Nguồn: Internet
Share on :