Arcgis Server 10, cấu hình và cài đặt

 http://tnmtbinhphuoc.gov.vn/uploads/News/pic/small_nvn_1261124843.jpg
Giới thiệu Arcgis Server
ArcGIS Server là nền tảng để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) có quy mô lớn, trong đó các ứng dụng GIS được quản lý tập trung, hỗ trợ đa người dùng, tích hợp nhiều chức năng GIS mạnh và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp. ArcGIS Server quản lý các nguồn dữ liệu địa lý như bản đồ, số liệu không gian …
Đây là một hệ thống phân phối gồm nhiều thành phần có thể triển khai trên nhiều máy khác nhau. Mỗi thành phần này nắm giữ một vai trò cụ thể trong quá trình quản lý, hoạt động hoặc ngừng hoạt động, cân bằng nguồn tài nguyên cung cấp cho một hay nhiều server. Các thành phần của ArcGIS Server bao gồm:
  • Máy chủ GIS (GIS Server): Lưu trữ và chạy các ứng dụng server. Máy chủ GIS bao gồm một máy chủ SOM (Server Object Manager) và một hoặc nhiều máy chủ SOC khác (Server Object Containers)
  • Máy chủ Web (Web Server): Lưu trữ các ứng dụng và dịch vụ Web có sử dụng các thành phần chạy trên máy chủ GIS.
  • Trình duyệt Web: Được dùng để kết nối đến các ứng dụng Web chạy trên máy chủ Web.
Các ứng dụng Desktop: Kết nối theo giao thức truyền dẫn siêu văn bản (HTTP) đến các dịch vụ Web chạy trên máy chủ Web hoặc kết nối trực tiếp đến máy chủ GIS thông qua môi trường mạng LAN hay WAN

Cài đặt và cấu hình
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisserver/graphics/overview-diagram.jpg
Climate GIS xin hướng đẫn cách Cấu hình ArcGIS Server và đưa Bản đồ vào ArcGIS Server để chuẩn bị đưa bản đồ lên WebGIS.
- Sau khi cài đặt thành công ArcGIS Server, chúng ta hãy đăng nhập vào ArcGIS Server Manager bằng cách: Vào Start => All programs => ArcGIS => ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework =>ArcGIS Server Manager.
Trong ô User name: Bạn phải nhập dạng Tên máy (hoặc Domain)\ Tên User
Password: là Password đăng nhập vào Windows.
ArcGIS Server: Chính là tên máy hoặc Domain.
Sau khi đăng nhập thành công chúng ta chọn mục Services để tạo một dịch vụ kết nối giữa ArcGIS Server với ArcMap và Ứng dụng Web.

Việc cài đặt ArcGIS Server không có gì là khó, vẫn như cài các software khác thôi, tuy nhiên có một số lưu ý sau:
Trước khi cài ArcGIS Server cần:
1. Cài IIS và cấu hình đầy đủ.
2. Cài Visual Studio.
3. Gỡ bỏ ArcGIS Desktop nếu đã cài trước.
4. Cài ASP AJAX Extention.
Sau khi cài ArcGIS Server cần:
1. Add Account đang sử dụng vào Group agsadmin ( cái này sau khi cài ArcGIS Server xong nó có nhắc nhở, nhưng
nhiều người ko để ý nên dễ thất bại).
2. Log off hoặc ReStart lại máy.
3. Account đang sử dụng phải dược đặt Password, vì nếu ko sẽ ko vào được trang ArcGIS Server Manager
 Để phục vụ độc giả tôi xin gửi tặng tới toàn thể các bạn Arcgis Server version 10. Chúc các bạn thành công và trải nghiệm cùng phiên bản mới này.
Software trial: Download
cần soft liên hệ: Contact
Share on :