Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

PHẦN MỀM FAMIS 2010

Hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong ngành địa chính phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính bao gồm 2 phần mềm lớn :

"Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " có khả năng xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xây dựng, xử lý và quản lý bản đồ địa chính số. Phần mềm đảm nhiệm công đoạn từ sau khi đo vẽ ngoại nghiệp cho đến hoàn chỉnh một hệ thống bản đồ địa chính số. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính kết hợp với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính để thành một cơ sở dữ liệu vẽ Bản đồ và Hồ sơ địa chính thống nhất.

"Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính Cadastral Document Database Management System CADDB" là phần mềm thành lập và quản lý các thông tin vẽ hồ sơ địa chính. Hệ thống cung cấp các thông tin cần thiết để thành lập Bộ Hồ sơ Địa chính. Hỗ trợ công tác tra cứu, thanh tra, quản lý sử dụng đất. Cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, thống kê tình hình sử dụng đất .v.v.

B. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM FAMIS :
Các chức năng của phần mềm FAMIS được chia làm 2 nhóm lớn :
Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo
Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

a. Quản lý khu đo: FAMIS quản lý các số liệu đo theo khu đo. Một đơn vẽ hành chính có thể được chia thành nhiều khu đo. Số liệu đo trong 1 khu có thể lưu trong 1 hoặc nhiều file dữ liệu. Người dùng có thể tự quản lý toàn bộ các file dữ liệu của ḿnh một cách đơn giản, tránh nhầm lẫn.

b. Thu nhận số liệu trị đo :Trị đo được lấy vào theo những nguồn tạo số liệu phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay :
Từ các sổ đo điện tử ( Electronic Field Book ) của SOKKIA, TOPCON.
Từ Card nhớ
Từ các số liệu đo thủ công được ghi trong sổ đo.
Từ phần mềm xử lý trị đo phổ biến SDR của DATACOM.

c. Xử lý hướng đối tượng : Phần mềm cho phép người dùng bật / tắt hiển thị các thông tin cần thiết của trị đo lên màn hình. Xây dựng bộ mã chuẩn. Bộ mã chuẩn bao gồm hai loại mã : Mã định nghĩa đối tượng và mã điều khiển. Phần mềmcó khả năng tự động tạo bản đồ từ trị đo qua quá tŕnh xử lý mã.

d. Giao diện hiển thị, sửa chữa rất tiện lợi, mềm dẻo. FAMIS cung cấp hai phương pháp để hiển thị, tra cứu và sửa chữa trị đo.
Phương pháp 1: qua giao diện tương tác đồ họa màn hình. Người dùng chọn trực tiếp từng đối tượng cần sửa chữa qua hiển thị của nó trên màn hình
Phương pháp 2 : qua bảng danh sách các trị đo. Mỗi một trị đo tương ứng với một bản ghi trong bảng này.

e. Công cụ tính toán : FAMIS cung cấp rất đầy đủ, phong phú các công cụ tính toán : giao hội ( thuận nghịch mo tai khoan), vẽ theo hướng vuông góc, điểm giao, dóng hướng, cắt cạnh thửa .v.v. Các công cụ thực hiện đơn giản, kết quả chính xác. Các công cụ tính toán rất phù hợp với các thao tác đo vẽ mang đặc thù ở Việt nam.

g. Xuất số liệu: Số liệu trị đo có thể được in ra các thiết bị ra khác nhau : máy in, máy vẽ. Các số liệu này cóng có thể xuất ra dưới các dạng file số liệu khác nhau để có thể trao đổi với các hệ thống phần mềmkhác như SDR.

h. Quản lývà xử lý các đối tượng bản đồ: Các đối tượng bản đồ được sinh ra qua : tự động xử lý mã hoặc do người sử dụng vẽ vào qua vẽ trị các điểm đo. FAMIS cung cấp công cụ để người dùng dễ dàng lựa chọn lớp thông tin bản đồ cần sửa chữa và các thao tác chỉnh sửa trên các lớp thông tin này.

C. CÁC CHỨC NĂNG LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH :

a. Nhập dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau :
Từ cơ sở dữ liệu trị đo. Các đối tượng bản đồ ở bên trị đo được đưa thẳng vào bản đồ địa chính.
Từ các hệ thống GIS khác. FAMIS giao tiếp với các hệ thống GIS khác qua các file dữ liệu. FAMIS nhập những file sau : ARC của phần mềmARC/INFO ( ESRI - USA) , MIF của phần mềmMAPINFO ( MAPINFO - USA). DXF ,DWG của phần mềmAutoCAD (AutoDesk - USA), DGN của phần mềmGIS OFFICE ( INTERGRAPH - USA )
Từ các công nghệ xây dựng bản đồ số : FAMIS giao tiếp trực tiếp với một số công nghệ xây dựng bản đồ số hiện đang được sử dụng ở Tổng cục Địa chính như : ảnh số ( IMAGE STATION), ảnh đơn ( IRASC , MGE-PC), vector h?a bản đồ ( GEOVEC MGE-PC)

b. Quản lý các đối tượng bản đồ theo phân lớp chuẩn. FAMIS cung cấp bảng phân loại các lớp thông tin của bản đồ địa chính. Việc phân lớp và cách hiển thị các lớp thông tin tuân thủ theo qui phạm của Tổng cục Địa chính.

c. Tạo vùng, tự động tính diện tích. Tự động sửa lỗi. Tự động phát hiện các lỗi c̣òn lại và cho phép người dùng tự sửa. Chức năng thực hiện nhanh, mềm dẻo cho phép người dùng tạo vùng trên một phạm vi bất kỳ. Cấu trúc file dữ liệu tuân theo theo đúng mô h́nh topology cho bản đồ số vector.

d. Hiển thị, chọn, sửa chữa các đối tượng bản đồ. Các chức năng này thực hiện dựa trên thị mạnh vẽ đồ họa sẵn có của MicroStation nên rất dễ dùng, phong phú, mềm dẻo, hiệu quả.

c. Đăng ký sơ bộ ( qui chủ sơ bộ ). Đây là nhóm chức năng phục vụ công tác qui chủ tạm thời. Gán, hiển thị, sửa chữa các thông tin thuộc tính được gắn với thửa.

d. Thao tác trên bản đồ địa chính. Bao gồm các chức năng tạo bản đồ địa chính từ bản đồ gốc. Tự động vẽ khung bản đồ địa chính. Đánh số thửa tự động.

e. Tạo hồ sơ thửa đất. FAMIS cho phép tạo các loại hồ sơ thông dụng vẽ thửa đất bao gồm : Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, Trích lục, Giấy chứng nhận. Dữ liệu thuộc tính của thửa có thể lấy trực tiếp qua quá tŕnh qui chủ tạm thời hoặc móc nối sang lấy trong cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính.

f. Xử lý bản đồ : FAMIS cung cấp một số phép xử lý, thao tác thông dụng nhất trên bản đồ.
Nắn bản đồ, chuyển từ hệ thống toạ độ này sang hệ thống tọa độ khác theo các phương pháp nắn affine, porjective.
Tạo bản đồ chủ để từ trường dữ liệu. Xây dựng các bản đồ theo phân bậc số liệu. Kết hợp các phương pháp phân bậc trong bản đồ học và khả năng biểu diễn ( tô màu) của MicroStation, chức năng này cung cấp cho người dùng một công cụ rất hiệu quả làm việc với các loại bản đồ chuyên đề khác nhau.
Vẽ nhãn bản đồ từ trường số liệu. Các số liệu thuộc tính gán với các đối tượng bản đồ có thể hiển thị thành các đối tượng đồ họa. Đây là một chức năng thuận tiện cho tŕnh bày và phân tích bản đồ.

g. Liên kết với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính. Nhóm chức năng thực hiện việc giao tiếp và kết nối với cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị Hồ sơ Địa chính. Các chức năng này đảm bảo cho 2 phần mềmFAMIS và CADDB tạo thành một hệ thống thống nhất. Chức năng cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa 2 cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu Bản đồ Địa chính và cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính , giữa 2 hệ thống phần mềmFAMIS và CADDB.

Cần soft liên hệ tại đây 
Read Post | nhận xét

Gắn mô hình 3D vào thế giới thực

Google SketchUp 8 - phần mềm hỗ trợ thiết kế các mô hình 3D do Google xây dựng - được tăng cường thêm hai tính năng mới đáng chú ý: gán mô hình 3D vào bản đồ  Google Maps và biến công trình thật thành mô hình ảo.
Google SketchUp 8 có dung lượng 40,02MB, được cung cấp miễn phí tại http://sketchup.google.com/product/newin8.html (tương thích Windows XP/Vista/7, Mac OS X).
Tại màn hình khởi động của Google SketchUp 8, bạn nhấn Choose Template và tìm mẫu giao diện phù hợp với nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, mẫu Simple Template cơ bản dùng cho mọi nhu cầu, mẫu Architectural Design cho các kiến trúc sư thiết kế công trình nghệ thuật,…

“Gắn” mô hình 3D vào thế giới thực
Sau khi chọn giao diện, bạn dùng các công cụ vẽ mô hình 3D trongGoogle SketchUp 8 để tạo ra một tác phẩm theo ý thích. Nếu chưa rành cách sử dụng,bạn có thể dùng tạm các mẫu kiến trúc 3D có sẵn trên thư viện của Google bằngcách vào File > 3D Warehouse > Getmodels… Hộp thoại Google 3D warehouse hiện ra cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu kiến trúc đẹp và đa dạng như: tòa nhà, vật dụng gia đình,… Bạn nhập nội dung cần tìm vào khung Search for 3D models rồi nhấn Search để tìm kiếm nhanh hơn.
Bạn nhấp vào mô hình 3D cần dùng, nhấn nút Download Model để tải về và chọn Yes.
Tải xong, mô hình sẽ nằm gọn trên giao diện của Google SketchUp 8 để bạn sử dụng ngay.
Tiếp đến, bạn vào File > Geo-location> Add More Imagery, tìm địa điểm để đặt mô hình 3D. Bạn điền tên địa điểm cụ thể vào ô Enter an address or intersection, rồi nhấp Search để tìm. Xong, bạn nhấn Select Region để khoanh vùng khu vực cần dùng và nhấn Grab.
Bạn phải tìm địa điểm trống để đặt mô hình 3D và nhấn vào biểu tượng để xem mô hình trên bản đồ thực Google Earth.
“Biến” công trình thật thành mô hình 3D
Tính năng Building Maker trong Google SketchUp 8 cho phép bạn “bê nguyên xi” một công trình trên bản đồ Google Earth về làm mô hình 3D. Đầu tiên, bạn vào File > Building Maker > Add New Building. Hộp Google Earth Plug-in Not Installed yêu cầu bạn tải về plug-in Google Earth để tiếp tục; bạn nhấn Download Now để tải.
Sau khi cài plug-in, bạn đã có thể xem bản đồ thế giới và tìm đến những vị trí có “nhà đẹp”. Bạn nhấn vào từng khu vực trên bản đồ, những nơi có công trình được đánh dấu bằng chấm màu xanh dương. Bạn nhấp vào từng dấu chấm xanh để xem hình dạng công trình rồi nhấn Create building nearby để “rinh” công trình về sử dụng trên Google SketchUp.
Bạn nhấp đôi chuột vào bản đồ để phóng to ra, xem chi tiết từng tòa nhà tại vị trí này. Tiếp đến, bạn nhấn vào biểu tượng phía trên để làm xuất hiện hình hộp chữ nhật màu đỏ. Bạn dùng chuột co giãn các góc của hình hộp sao cho nó bao quanh tòa nhà cần lấy về. Đối với các tòa nhà hìnhchữ L, bạn nhấn biểu tượng . Xong, bạn nhấn để đặt nóc lên phía trên tòa nhà đã chọn.
Cuối cùng, bạn nhấn liên kết Sign in phía trên đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình, rồi nhấp Save để lưu công trình dưới dạng mô hình3D vào thư viện Google 3D Warehouse. Sau đó, bạn tải công trình này để sử dụng.

Lưu ý: Vì công việc khoanh vùng tòa nhà cần sự chính xác cao nên bạn phải chú ý đến dòng thông báo lỗi màuvàng phía trên. Bạn nhấp vào từng con số tại dòng Constrain your block images x and y to fix (x, y là các số), dùng vùng màu đỏ bao quanh cho khớp với tòa nhà, rồi cứ thực hiện lần lượt cho đến khi không còn dòng chữ màu vàng nữa.
Phương Trúc
Read Post | nhận xét

Ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị


Video giới thiệu ứng dụng GIS trong quản lý đô thị
GIS được thiết kế như một hệ thống quản lý dữ liệu không gian có nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. Trong phần lớn các lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ quyết định cho việc lập kế hoạch hoạt động. Báo Xây dựng đã có dịp trao đổi với TS. KTS Đỗ Tú Lan - Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị về vấn đề này.
- Bà có thể cho biết tính hữu ích của việc ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị?
  Phát triển đô thị là một quá trình, theo quy luật tự nhiên kinh tế và xã hội, có sự tác động rất lớn giữa chiến lược và chính sách phát triển, các chương trình dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội của nhà nước cũng như sự đóng góp đầu tư từ nhiều thành phần xã hội. Những năm gần đây sự phát triển đô thị cũng đang có nhiều tác động mạnh bởi quy luật của nền kinh tế thị trường, sự chuyển đổi đất đai trong đô thị diễn ra nhanh chóng, sự đa dạng loại hình công trình xây dựng trong đô thị và sự đa dạng thành phần đầu tư trong thời gian ngắn đã gây nên áp lực cho các nhà quy hoạch và quản lý đô thị. Với nhu cầu phát triển như hiện nay và xu thế phát triển trong tương lai, việc áp dụng phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị có sự trợ giúp của GIS là vô cùng cần thiết và cấp bách.
GIS đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ nhiều thập kỷ qua. Những năm gần đây, khi hệ thống mạng internet phát triển mạnh chính là cơ hội cho việc trao đổi thông tin mạng nhanh chóng bởi không bị hạn chế bởi về không gian và thời gian. Việc giao diện GIS trên mạng được phát triển ở cấp độ cao với hệ thống ảnh vệ tinh viễn thám và công nghệ bản đồ số. Để phục vụ cho những quyết sách dù nhỏ hay lớn nếu các nhà lãnh đạo và quản lý có được đầy đủ thông tin chính xác và được phân tích kỹ lưỡng sẽ đảm bảo đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Khi đã xây dựng được một bộ khung dữ liệu nền chính xác và có hệ thống cập nhật một cách đầy đủ và liên tục, các nhà lãnh đạo hay quản lý dù ở tại địa phương hay đang đi công tác bất kỳ tọa độ nào cũng có thể biết được cụ thể tình hình biến đổi phát triển của đô thị đang diễn ra như thế nào; thông tin được cập nhật có thể rất đa dạng và đa chiều, việc truy cập các thông tin có thể rất nhanh chóng.
- Nhận xét và đánh giá của bà về tình hình ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam?
  Từ những năm 90, GIS được một số tổ chức và cơ quan của Việt Nam áp dụng vào công tác chuyên môn. Việc áp dụng GIS ở Việt Nam hiện được các ngành đã và đang tích cực áp dụng ví dụ như lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông... Tuy nhiên, việc áp dụng GIS của các ngành và các địa phương còn chưa đồng bộ và thích hợp. Riêng đối với lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị hiện nay còn rất yếu. Mặc dù, một số địa phương đã tích cực tiếp cn, một số địa phương khác có dự án trong một thời gian vì có tài trợ hoặc có kinh phí thực hiệnận và phần nào có bản đồ số hóa cho đô thị nhưng lại không có hệ thống cập nhật thường xuyê trong một thời gian ngắn và không được duy trì bởi không có điều kiện nâng cấp phần cứng và phần mềm...
Nhiều tổ chức lập quy hoạch hoặc quản lý đô thị cũng được đầu tư để xây dựng hệ thống CSDL và áp dụng GIS nhưng do việc đầu tư không có tính đồng bộ và thiếu bền vững, nên chỉ giải quyết được một số mục tiêu ngắn hạn và không hiệu quả, thậm chí nhiều trung tâm được thành lập chỉ được vài năm đã nhanh chóng lạc hậu và không sử dụng được.

Hình ảnh mô phỏng về ứng dụng công nghệ GIS
Hiện nay Cục Phát triển đô thị đang xây dựng đề án nhằm chuẩn bị dự thảo nghị định và các thông tư để có quy định chung cho việc quản lý đô thị trên toàn quốc nhằm đưa ra những chế tài và hướng dẫn cụ thể cho việc áp dụng GIS đồng bộ và hiệu quả. Một số dự kiến áp dụng bước đầu là “Xây dựng khung CSDL đô thị quốc gia phục vụ công tác quản lý nâng cấp, phát triển đô thị”
Các thông tin, số liệu tổng thể, đa ngành về các đô thị trên cả nước với mức độ chi tiết đến các cấp được phân thành 3 mức: (1) dữ liệu cấp toàn đô thị; (2) dữ liệu cấp phường/xã; và (3) dữ liệu chi tiết khu vực đô thị và các khu vực có vấn đề môi trường nghiêm trọng. Hệ thống thông tin dữ liệu quản lý theo từng đô thị yêu cầu chi tiết đến từng lô đất và có mối quan hệ thống nhất với ngành tài nguyên môi trường và những mục tiêu quản lý xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn đô thị.
- Theo bà, chúng ta cần có những biện pháp, chính sách gì để ứng dụng hiệu quả GIS trong quản lý đô thị?
  Nói đến áp dụng GIS trong quản lý đô thị tức là phải có tính hệ thống và đồng bộ, việc áp dụng phải có những thể chế thống nhất và có chế tài áp dụng. Thực tế khoảng 20 năm nay đã có sự phát triển của GIS, nhưng việc áp dụng thực sự hiệu quả đối với công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn rất bất cập và khó khăn. Do đó, để nghị định và các thông tư hướng dẫn áp dụng GIS đối với quản lý phát triển đô thị đi vào cuộc sống đòi hỏi phải có nhiều chính sách và cơ chế đồng bộ như tăng cường năng lực đồng bộ từ trung ương đến địa phương; đầu tư phần cứng và phần mềm thích hợp; thống nhất bộ chỉ số thông tin; tích hợp thông tin; cập nhật thông tin theo hàng quý và hàng năm; duy trì cơ chế đầu tư cho công tác nâng cấp hàng năm; trao đổi thông tin đa chiều đa cấp theo các mục tiêu quản lý cụ thể.
Nguồn: http://acud.vn/
Read Post | nhận xét

ỨNG DỤNG GIS TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ỨNG DỤNG GIS TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
 
Trong những năm gần đây, ứng dụng GIS phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều nước trên thế giới đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng GIS vào quản lý môi trường, cảnh báo thiên tai, điều tiết giao thông … Ngày nay, ứng dụng GIS đã chuyển sang giai đoạn mới là mobile GIS, GIS 3D. Mobile phone, PDA ngày càng phổ biến và là thiết bị không thể thiếu với mỗi người. Với sự phát triển của công nghệ truyền thông từ 2G lên 3G, công nghệ GPS, sự phát triển của nền sản xuất mobile phone, PDA đem lại nhiều hỗ trợ hơn về đồ họa 2D-3D, mobile GIS 3D thực sự là khả thi, trở thành đề tài nóng hổi , thu hút đầu tư nghiên cứu và ứng dụng ở khắp nơi trên thế giới bởi lợi ích tiềm năng về kinh tế, về quản lý điều hành mà nó mang lại.

Qua phần mềm này, đội ngũ làm việc đã nghiên cứu một giải pháp và xây dựng một ứng dụng mobile gis 3D là bản đồ giao thông 6 quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành đề tài, giải pháp đưa ra mang tính khoa học và thực tiễn cao, áp dụng vào các thành phố khác trên toàn quốc là chuyện dễ dàng, nhanh chóng. Giải pháp có thể áp dụng để xây dựng ứng dụng bản đồ trên các thiết bị chuyên dụng, PDA chứ không riêng gì điện thoại di động.

Bản đồ mà chúng ta sẽ xây dựng là 3D, với mức chi tiết cao hơn bản đồ giấy, ví dụ như chi tiết đến từng con hẻm nhỏ. Trước tiên là hỗ trợ xem bản đồ 2D,3D, di chuyển, zoom trơn mượt, hình ảnh không gián đoạn, đồ họa đẹp, tìm đường. Đó là các chức năng căn bản.
Sau đó, chúng ta sẽ mở rộng thêm các chức năng như định vị trên bản đồ với công nghệ GPS, tìm đường đi xe bus tối ưu, cảnh báo tắc nghẽn giao thông, lịch sử của các địa danh, tên đường,…

Ứng dụng mobile gis 3D này dùng để: hỗ trợ người dân, khách du lịch trong việc giao thông, khám phá lịch sử; cảnh báo giao thông, tìm đường xe bus tối ưu (tìm đường đi ít chuyển đổi tuyến nhất, đổi tuyến nhưng thời gian ngắn nhất, chi phí vé ít nhất,…), hỗ trợ điều tiết giao thông, giúp người tham gia giao thông dễ dàng, tiết kiệm trong đi lại.
nguồn: VSIS
Read Post | nhận xét