Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị

GIS được thiết kế như một hệ thống quản lý dữ liệu không gian có nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. Trong phần lớn các lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ quyết định cho việc lập kế hoạch hoạt động. Báo Xây dựng đã có dịp trao đổi với TS. KTS Đỗ Tú Lan - Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị về vấn đề này.

TS. KTS. Đỗ Tú Lan – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị
Bà có thể cho biết tính hữu ích của việc ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị?
- Phát triển đô thị là một quá trình, theo quy luật tự nhiên kinh tế và xã hội, có sự tác động rất lớn giữa chiến lược và chính sách phát triển, các chương trình dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội của nhà nước cũng như sự đóng góp đầu tư từ nhiều thành phần xã hội. Những năm gần đây sự phát triển đô thị cũng đang có nhiều tác động mạnh bởi quy luật của nền kinh tế thị trường, sự chuyển đổi đất đai trong đô thị diễn ra nhanh chóng, sự đa dạng loại hình công trình xây dựng trong đô thị và sự đa dạng thành phần đầu tư trong thời gian ngắn đã gây nên áp lực cho các nhà quy hoạch và quản lý đô thị. Với nhu cầu phát triển như hiện nay và xu thế phát triển trong tương lai, việc áp dụng phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị có sự trợ giúp của GIS là vô cùng cần thiết và cấp bách.
GIS đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ nhiều thập kỷ qua. Những năm gần đây, khi hệ thống mạng internet phát triển mạnh chính là cơ hội cho việc trao đổi thông tin mạng nhanh chóng bởi không bị hạn chế bởi về không gian và thời gian. Việc giao diện GIS trên mạng được phát triển ở cấp độ cao với hệ thống ảnh vệ tinh viễn thám và công nghệ bản đồ số. Để phục vụ cho những quyết sách dù nhỏ hay lớn nếu các nhà lãnh đạo và quản lý có được đầy đủ thông tin chính xác và được phân tích kỹ lưỡng sẽ đảm bảo đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Khi đã xây dựng được một bộ khung dữ liệu nền chính xác và có hệ thống cập nhật một cách đầy đủ và liên tục, các nhà lãnh đạo hay quản lý dù ở tại địa phương hay đang đi công tác bất kỳ tọa độ nào cũng có thể biết được cụ thể tình hình biến đổi phát triển của đô thị đang diễn ra như thế nào; thông tin được cập nhật có thể rất đa dạng và đa chiều, việc truy cập các thông tin có thể rất nhanh chóng.
Nhận xét và đánh giá của bà về tình hình ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam?
- Từ những năm 90, GIS được một số tổ chức và cơ quan của Việt Nam áp dụng vào công tác chuyên môn. Việc áp dụng GIS ở Việt Nam hiện được các ngành đã và đang tích cực áp dụng ví dụ như lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông... Tuy nhiên, việc áp dụng GIS của các ngành và các địa phương còn chưa đồng bộ và thích hợp. Riêng đối với lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị hiện nay còn rất yếu. Mặc dù, một số địa phương đã tích cực tiếp cn, một số địa phương khác có dự án trong một thời gian vì có tài trợ hoặc có kinh phí thực hiệnận và phần nào có bản đồ số hóa cho đô thị nhưng lại không có hệ thống cập nhật thường xuyê trong một thời gian ngắn và không được duy trì bởi không có điều kiện nâng cấp phần cứng và phần mềm...
Nhiều tổ chức lập quy hoạch hoặc quản lý đô thị cũng được đầu tư để xây dựng hệ thống CSDL và áp dụng GIS nhưng do việc đầu tư không có tính đồng bộ và thiếu bền vững, nên chỉ giải quyết được một số mục tiêu ngắn hạn và không hiệu quả, thậm chí nhiều trung tâm được thành lập chỉ được vài năm đã nhanh chóng lạc hậu và không sử dụng được.

Hình ảnh mô phỏng về ứng dụng công nghệ GIS
Hiện nay Cục Phát triển đô thị đang xây dựng đề án nhằm chuẩn bị dự thảo nghị định và các thông tư để có quy định chung cho việc quản lý đô thị trên toàn quốc nhằm đưa ra những chế tài và hướng dẫn cụ thể cho việc áp dụng GIS đồng bộ và hiệu quả. Một số dự kiến áp dụng bước đầu là “Xây dựng khung CSDL đô thị quốc gia phục vụ công tác quản lý nâng cấp, phát triển đô thị”
Các thông tin, số liệu tổng thể, đa ngành về các đô thị trên cả nước với mức độ chi tiết đến các cấp được phân thành 3 mức: (1) dữ liệu cấp toàn đô thị; (2) dữ liệu cấp phường/xã; và (3) dữ liệu chi tiết khu vực đô thị và các khu vực có vấn đề môi trường nghiêm trọng. Hệ thống thông tin dữ liệu quản lý theo từng đô thị yêu cầu chi tiết đến từng lô đất và có mối quan hệ thống nhất với ngành tài nguyên môi trường và những mục tiêu quản lý xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn đô thị.
Theo bà, chúng ta cần có những biện pháp, chính sách gì để ứng dụng hiệu quả GIS trong quản lý đô thị?
- Nói đến áp dụng GIS trong quản lý đô thị tức là phải có tính hệ thống và đồng bộ, việc áp dụng phải có những thể chế thống nhất và có chế tài áp dụng. Thực tế khoảng 20 năm nay đã có sự phát triển của GIS, nhưng việc áp dụng thực sự hiệu quả đối với công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn rất bất cập và khó khăn. Do đó, để nghị định và các thông tư hướng dẫn áp dụng GIS đối với quản lý phát triển đô thị đi vào cuộc sống đòi hỏi phải có nhiều chính sách và cơ chế đồng bộ như tăng cường năng lực đồng bộ từ trung ương đến địa phương; đầu tư phần cứng và phần mềm thích hợp; thống nhất bộ chỉ số thông tin; tích hợp thông tin; cập nhật thông tin theo hàng quý và hàng năm; duy trì cơ chế đầu tư cho công tác nâng cấp hàng năm; trao đổi thông tin đa chiều đa cấp theo các mục tiêu quản lý cụ thể.
Read Post | nhận xét

Giáo trình quy hoạch và phát triển nông thôn

Nguyễn Ngọc Nông


Mục lục
Lời nói đầu 5
Chương 1 : Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn
1 Những khái niệm cơ bản về sự phát triển 13
1.1 Định nghĩa phát triển 15
1.2. Khái niệm quy hoạch phát triển 16

1.3. Những phạm trù của sự phát triển 18
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển nông thôn 19
2.1 . Ý nghĩa, tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển bền vững 19
2.2. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của 24 phát triển nông thôn
3 . Cơ sởđánh giá mức độ phát triển 30
3.1. Các chỉ số phản ánh sự phát triển 32
3.2. Phương pháp đo lường sự phát triển 34
3.3. Sự tăng trưởng kinh tế và phát triển 51
4. Đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn 54
4.1 . Đối tượng, phạm vi nghiên cứu phát triển nông thôn 54
4.2. Nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn 57
Chương 2: Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn
1 Khái niệm và đặc trưng của vùng nông thôn 61
1.1 Khái niệm vùng nông thôn 61
1.2. Đặc trưng của vùng nông thôn 62
2. Người dân nông thôn và những vấn đề khó khăn của họ 70
2.1 . Tác động của sự khác biệt giữa cuộc sống đô thị và nông thôn đến người dân nông
thôn 70
2.2. Những khó khăn mà người dân nông thôn phải gánh chịu 70
2.3. Kinh tế thị trường và sự phát triển xã hội 74 tác động đến đời sống nông thôn
3. Vấn đềđói nghèo và kém phát triển 77
3.1. Khái niệm về sựđói nghèo 77
3.2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo 79
3.3. Nguyên nhân của sựđói nghèo và ảnh hưởng của nó đến phát triển xã hội 84
4. Vấn đề dân số.. \răn hoá, giáo dục với môi trường và phát triển 92
4.1 . Sự gia tăng dân số với phát triển và môi trường 92 4.2. Vấn đề văn hoá, giáo dục, y tế đối
với phát triển nông thôn 95
5. Sự cần thiết phải phát triển nông thôn 97
6. Đời sống nông thôn 102
6.1 . Ý nghĩa của việc nâng cao đời sống nông thôn 102
6 2. Nội dung và phương pháp đánh giá đời sống nông thôn 102
6.3. Xu thế biến đổi đời sống ở nông thôn 104
6.4. Xu hướng nâng cao đời sống nhân dân 105
Chương 3: Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn
1. Phát triển nông nghiệp -điều kiện tiên quyết cho phát triển nông thôn 107
1.1 Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội và
phát triển nông thôn 107
1.2. Tăng trưởng nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm ở nông thôn 111
1.3. Những van đề cơ bản của phát triển nông nghiệp 114
1 4. Phương hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam 123
2. Công nghiệp hoá 125
2. 1 . Khái niệm công nghiệp hoá và ý nghĩa của nó 126
2.2. Công nghiệp hoá nông thôn 129
2.3. Những tác động của quá trình công nghiệp hoá nông thôn đối với phát triển kinh tế
xã hội và bảo vệ môi trường 131
2.4. Một số định hướng lớn cho phát triển công nghiệp hoá nông thôn 134
3. Phát triển đô thị và đô thị hoá nông thôn 135
3.1. Thực trạng về sự phát triển đô thị của Việt Nam 135
3.2. Vai trò của đô thị hoá trong sự nghiệp phát triển 138
3.3. Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến 2020 141
4. Quan điểm và những giải pháp chủ yếu phát triển nông thôn 145
4.1. Quan điểm phát triển nông thôn 145
4.2. Những giải pháp phát triển nông thôn 151 Chương 4: Quy hoạch phát triển nông
thôn
1. Khái niệm về quy hoạch phát triển nông thôn 163
1.1 Khái quát chung về quy hoạch 163
1.2. Ý nghĩa của quy hoạch phát triển nông thôn 166
1.3. Sự cần thiết phải làm quy hoạch 168
1.4. Một số nguồn lực của hoạt động quy hoạch 169
1.5. Cách làm quy hoạch như thế nào? 172
1.6. Ai có thể làm quy hoạch? 174
2. Nguyên lý của quy hoạch phát triển nông thôn 175
2.1. Quy hoạch tổng thể trên quan điểm phát triển đa mục tiêu 175
2.2. Quy hoạch tổng thể phát triển vùng nông thôn phải tuân thủ theo phương pháp luận
của mô hình chữ thập, thực hiện theo chức năng đan chéo 178
3. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của quy hoạch phát triển nông thôn 181
3.1. Mục đích của quy hoạch 181
3.2. Yêu cầu của quy hoạch phát triển nông thôn 184
3.3. Chức năng, quyền hạn của các cơ quan tham gia thực hiện quy hoạch phát triển nông
thôn 187
3.4. Nguyên tắc hoạt động. mối quan hệ giữa các loại gì là quy hoạch và nhiệm vụ của
chúng 188
3.5. Các cách xây dựng quy hoạch 198
4. Nội dung cơ bản và phương pháp quy hoạch phát triển nông thôn 201
4.1. Những nội dung của quy hoạch phát triển nông thôn 201
4.2. Đặc điểm của các loại hình quy hoạch 206
4.3. Phương pháp quy hoạch 211
5 . Trình tự các bước tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển nông thôn 219
5.1. Giai đoạn 1 220
5.2. Giai đoạn 2 224
5.3. Giai đoạn 3 226
6. Nội dung xây dựng phương án quy hoạch phát triển nông thôn 230
6.1 . Điều tra tình hình hiện trạng 230
6.2. Đánh giá tiềm năng các nguồn lực 231
6.3. Xác định phương hướng, mục tiêu phát triển 235
6.4. Xác định nội dung phương án quy hoạch 238
6.5. Lập kế hoạch, xây dựng các chương trình ưu tiên, các dự án ưu tiên và những giải
pháp chủ yếu cho việc thực hiện quy hoạch 252
Chương 5: Ứng dụng phương pháp tiếp cận "nông dân cùng tham gia" trong quá trình
xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn cấp làng, xã
1. Sự phát triển của các phương pháp phân tích, đánh giá nông thôn 256
1.1 Các phương pháp phân tích cổ truyền 256
1.2. Phương pháp nghiên cứu phân tích hệ thống nông nghiệp 258
1.3. Phương pháp "Đánh giá nhanh nông thôn" (RRA) 259
1.4. Phương pháp "Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân" (PRA)260
2. Các nguyên tắc và ứng dụng của phương pháp tiếp cận cùng tham gia PRA 263
2.1. PRA là gì? 263
2.2. Mục tiêu của PRA 264
2.3. Nguyên tắc của PRA 264
2.4. Các đặc điểm chính của PRA 265
2.5. Một số kỹ năng trong quá trình tiến hành PRA 268
3. Lập kế hoạch phát triển thôn bản và kế hoạch phát triển xã có sự tham gia của người dân.
275
3.1. Lập kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia của người dân (VDP) 275 3.2. Lập
kế hoạch phát triển xã có sự tham gia của người dân (CDP) 286 Tài liệu tham khảo 290

Download
Read Post | nhận xét

Hà Nội xưa

 Gió thu nhè nhẹ gợi một niềm hoài cổ. Hãy cùng xem những bức ảnh của một Hà Nội bình dị và xưa cũ.
 Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Đồn lính Pháp trong thành Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Lính Pháp đang canh gác ở Hồ Tây.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Quân Pháp chiếm điện Kính Thiên trong thành cổ làm nơi đóng quân.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Toàn cảnh điện Kính Thiên.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Từ phía ngoài nhìn vào Cửa Bắc thành Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Cửa Bắc nhìn từ phía trong. Có thể thấy rất nhiều người Pháp đang có mặt ở Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Thành Hà Nội nhìn từ vị trí phố Sơn Tây ngày nay.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một đồn lính trong thành Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một góc nhỏ Hà Nội xưa.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một cửa nhỏ dẫn vào thành Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Từ đền Ngọc Sơn nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Ngôi nhà ở góc phải hiện nay vẫn còn tồn tại.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một nghĩa trang do người Pháp lập ra ở Hà Nội.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Cầu Giấy thời xưa. Đây là nơi 2 viên sĩ quan Pháp đã tử trận lần lượt vào các năm 1873 và 1883. Con sông trong ảnh là sông Tô Lịch.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Phố cổ Hà Nội nhìn từ bên kia hồ Hoàn Kiếm. Ngày nay, chúng đã được thay thế bằng các ngôi nhà cao tầng đồ sộ.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn nhìn từ bên kia hồ. May mắn là dáng vẻ cổ kính của chúng hiện vẫn còn được lưu giữ khá tốt.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Đây chính là chùa Báo Ân bên hồ Hoàn Kiếm. Ngày nay, đây là vị trí của Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ và UBND thành phố. Đó chính là vị trí đẹp nhất xung quanh hồ.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một ngọn tháp trong chùa Báo Ân xưa. Hiện tại chẳng còn chút dấu tích nào về cả ngọn tháp và ngôi chùa cổ.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Toàn cảnh chùa Báo Ân nhìn từ hồ Hoàn Kiếm.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Ngôi chùa nhìn từ phía cổng chính.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Tháp Hòa Phong đã chứng kiến bao đổi thay lịch sử và đững vững tới ngày nay. Phía xa xa chính là tháp Rùa, một trong các biểu tượng của Hà Nội hiện tại.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Cầu Thê Húc mộc mạc của ngày xưa. Bây giờ cây cầu đã được làm mới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Lối vào đền Ngọc Sơn.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một ngôi chùa xưa ở Hà Nội. Chẳng biết qua bao năm tháng, nó có còn văng vẳng tiếng chuông nữa hay không?
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Đền Voi Phục ở Cầu Giấy. Hiện tại ngôi đền vẫn còn và nằm ở góc công viên Thủ Lệ.
Một Hà Nội vàng ố sắc thời gian
Một ngôi chùa ở vị trí phố Thụy Khuê ngày nay. Con phố này vẫn giữ được nhiều đình, chùa cổ và các cổng làng theo kiểu xưa.
Read Post | nhận xét

Vẻ đẹp của đồng lúa

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Hùng miêu tả vòng đời của lúa, từ khi cho nước, cày bừa... đến lúc trổ bông ở nhiều vùng quê Việt Nam.
Thời gian này ở miền Bắc đang thời kỳ lúa sắp thì con gái, vài nơi lúa có thể đang trổ đòng... Vòng đời của lúa "thường" kéo dài chỉ ba tháng, nhưng trải qua biết bao nhiêu khâu: Cho nước - cày bừa - làm mạ - cấy, cho đến khi lúa vào thì con gái - trổ đòng - vàng óng và đó là đến lúc gặt.
Read Post | nhận xét

ẢNH ĐẸP VŨ TRỤ NĂM 2010

ạp chí National Geographic vừa công bố 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010, theo bình chọn của độc giả

1. Nhật thực một phần ở Bangkok (Thái Lan)
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Hình ảnh một chiếc máy bay trên bầu trời Bangkok khi Mặt trăng đang dần che khuất Mặt trời vào tháng 2/2010. Đây là đầu đầu tiên có thể quan sát hiện tượng nhật thực từ thủ đô của Thái Lan trong 10 năm qua.
2. Hình ảnh kỳ ảo của tinh vân Carina Nebula
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm hoạt động của kính thiên văn vũ trụ Hubble vào ngày 23/4/2010, các nhà khoa học của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã giới thiệu bức ảnh chụp một phần nhỏ của một trong những phần rộng lớn có thể quan sát được của tinh vân Carina Nebula trong dải Ngân hà do kính thiên văn Hubble chụp được. Đây là hình ảnh nhiều màu sắc về phần đỉnh của một cột, được tạo thành từ khí hyđrô và bụi có chiều cao tới 3 năm ánh sáng, bốc cao từ tinh vân này, đang bị hút vào vùng ánh sáng chói lọi của những ngôi sao cạnh đó.
3. Sao Hỏa tỏa sáng cùng cầu vồng
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Hình ảnh sao Hỏa lấp lánh trong đêm cùng với cầu vồng trên bầu trời quanh vùng núi lửa Halaekala ở Hawaii (Mỹ) vào tháng 1/2010. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện trong đêm này xảy ra khi ánh Trăng xuyên qua màn sương trên đỉnh núi lửa Halaekala.
4. Cận cảnh điểm đen trên Mặt trời
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Hình ảnh tuyệt mỹ này do Đài quan sát Mặt trời Big Bear (BBS) đặt tại California chụp được vào cuối tháng 8 vừa qua, cho chúng ta cảm giác như đang nhìn một bông hoa hay một con mắt bí ẩn. Thực tế, đây là hình ảnh chi tiết nhất về điểm đen Mặt trời từng được biết đến. Và với đường kính lên đến 12.875 km, điểm đen này còn lớn hơn cả Trái đất mà chúng ta đang sinh sống.
5. Tàu thăm dò Hayabusa trở về Trái đất
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Tàu thăm dò Hayabusa của Nhật Bản đã trở về Trái đất vào ngày 13/7/2010. Khi tàu thăm dò này bay vào bầu khi khí quyển của Trái đất, nó đã tạo ra những những vệt sáng rực trên bầu trời giống như sao chổi. Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện tàu Hayabusa đã mang về những mẫu bụi cát đầu tiên từ tiểu hành tinh Itokawa – cách Trái đất khoảng 300 triệu km.
6.  Hồ “ma” Lake Eyre (Australia)
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Đây là hình ảnh Lake Eyre, ở miền nam Australia, được chụp từ vệ tinh vào tháng 11/2010. Đặc điểm của hồ ‘”ma” này là chỉ có nước trong một thời gian ngắn trong năm khi các cơn mưa theo mùa đổ xuống dồi dào. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, nó lại nhanh chóng trở thành một cái hồ cạn khổng lồ vì hầu như thời tiết trong năm rất khô hạn. Trung tâm Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết hồ nước này mới chỉ được lấp đầy ba lần trong suốt 150 năm qua.
7. Cận cảnh tiểu hành tinh 21 Lutetia
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Phi thuyển Rosetta của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã thu được những hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh 21 Lutetia sau khi tiến sát thiên thạch này vào tháng 7 vừa qua. Rosetta bay trong cự li cách Lutetia 3.162 km để truyền về những hình ảnh của tiểu hành tinh đã được phát hiện cách đây 150 năm. Tiểu hành tinh Lutetia có đường kính khoảng 130 km, nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc và cách Trái đất khoảng 440 triệu km.
8. Cực quang nhìn từ Trạm ISS
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Đây là hình ảnh cực quang ở nam Ấn Độ Dương được chụp từ Trạm không gian quốc tế (ISS) vào tháng 5/2010. Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió Mặt trời với tầng khí quyển bên trên Trái đất.
9. Thảm họa dầu tràn ở Vịnh Mexico
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Hình ảnh chụp từ vệ tinh vào tháng 4/2010 cho thấy những vệt dầu loang sau khi hàng nghìn lít dầu thô rò rỉ mỗi ngày từ giàn khoan dầu Deepwater Horizon của Hãng dầu khí Anh BP trên vịnh Mexico. Sự cố này đã gây ra một thảm họa môi trường đe dọa hệ sinh thái ngập mặn Louisiana, dọc vịnh Mexico.
10. Hình ảnh 3D của vụ nổ sao siêu tân tinh SN 1987A
Top 10 bức ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2010
Hình ảnh về vụ nổ sao siêu tân tinh SN 1987A trông giống như một đồng hồ cát được các nhà khoa học dựng lại bằng công nghệ 3D sau khi phân tích những hình ảnh và số liệu của vụ nổ này do kính viễn vọng cực lơn của European Southern Observatory cung cấp.
Read Post | nhận xét