Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Global Mapper v12.00 - Xem bản đồ với các thông số chi tiết


Global Mapper: không chỉ là một trình xem các tập hợp dữ liệu vector, độ cao hay định dạng thô phổ biến. Ứng dụng còn giúp chuyển đổi, chỉnh sửa, in ấn, theo dấu GPS cũng như cho phép bạn tận dụng tối đa chức năng GIS trên các tập hợp dữ liệu trong một gói phần mềm dễ dùng với chi phí thấp.
Global Mapper: cũng bao gồm khả năng truy xuất trực tiếp cùng lúc nhiều nguồn hình ảnh, các bản đồ địa hình, cùng các dữ liệu địa chấn chia vạch. Cho phép truy xuất cả các hình ảnh màu độ phân giải cao từ DigitalGlobe (truy xuất miễn phí hình kèm thủy ấn) cũng như truy xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu TerraServer-USA gồm các hình ảnh và bản đồ địa chấn từ vệ tinh USGS hoàn toàn miễn phí.
 Global Mapper: cũng có khả năng truy xuất dễ dàng các nguồn dữ liệu WMS, bao gồm khả năng truy xuất tích hợp tới các dữ liệu độ cao cùng các hình ảnh màu toàn thế giới, đồng thời xem dữ liệu độ cao trong không gian 3 chiều thực với bất kì ảnh thô và dữ liệu vector nhập vào bên trên!
Tính năng :
- Có thể sử dụng được hầu hết các kiểu định dạng dữ liệu thông thường như: DLG-O, DRG, DOQ, DEM, DGN, DTED, DXF, SDTS DLG, SDTS DEM, ECW, MrSID, ESRI Shapefiles, E00, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB/MAP, GTOPO30, TerrainBase, SRTM, ETOPO2, ENVI DEM, JPG, PNG, BIL, BSQ, BIP, XYZ, Tiger/Line, Arc Vector Coverages, VPF (VMAP, DNC), S-57, ADRG, ASRP, CADRG, CIB, JPEG2000, GIF, NOS/GEO, Garmin PCX5, GPX (GPS eXchange Format), OziExplorer WPT/PLT, ASTER DEM (HDF and GeoTIFF formats), ASTER L1A/L1B imagery, Zmap Plus Grids, LIDAR LAS, Marplot MIE, DHM (Swiss DEM), MODIS imagery, NTF Grids, MapTech Topo/Aerial Maps, Idrisi RST, JDEM, SEGP1, CompeGPS,...
- Cung cấp miễn phí toàn bộ ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình Hoa Kỳ trong phạm vi ứng dụng
- Ứng dụng 3D trong việc nhập dữ liệu độ cao, số hoá các dữ liệu và hình ảnh
- Bạn có thể thiết lập lại phép chiếu, kết hợp dữ liệu raster và dữ liệu độ cao.
- Ứng dụng số hoá: bạn có thể số hoá dạng (vùng, đường, điểm).
- Ứng dụng GPS: bạn có thể nhập dữ liệu từ một máy GPS qua cổng serial hoặc USB.
- Global Mapper giúp khách hàng có thể chuyển đổi chính xác hệ thống phép chiếu và các mốc tính toán.
- Bạn có thể xuất dữ liệu theo kiểu vector, raster và dữ liệu độ cao theo các khuân dạng dưới đây:
Dữ liệu Vector (i.e. DLGs, Shapefiles, DXF,...):
Arc Ungenerate format
AutoCAD DXF format
CDF format
CSV format
DGN format
ESRI Shapefile format
Garmin PCX5 TRK and WPT formats
GPX (GPS eXchange Format)
KML/KMZ (Google Earth) formats
InRoads ASCII format
Landmark Graphics format
Lowrance USR format
MapGen format
MapInfo MIF/MID format
MatLab format
MOSS format
NIMA ASC format
PLS CADD XYZ Grid file format
Simple ASCII Text format
Surfer BLN format
SVG (Scalable Vector Graphic) format
Tsunami OVR format
USGS DLG-O format
Dữ liệu Raster (i.e. DRGs, DOQs,...):
BIL/BIP/BSQ formats
ECW format
Erdas Imagine format
GeoTIFF format
Idrisi format
JPG format
PNG format
Dữ liệu độ cao (i.e. DEMs, ...):
Arc ASCII Grid format
BIL format
BT (Binary Terrain) format
DXF (3D-point, 3D-mesh, and 3D-face) formats
Erdas Imagine format
Float/Grid file format
Geosoft Grid format
GeoTIFF DEM format
Gravsoft Grid format
Idrisi format
Leveller Heightfield file format
MapMaker Terrain file format
Optimi Terrain file format
PLS CADD XYZ Grid file format
RockWorks Grid format
STL format
Surfer Grid (ASCII and binary) formats
Terragen Terrain file format
USGS DEM format
VRML format
XYZ ASCII Grid format
Zmap Plus Grid format
Bạn có thể sửa các ảnh khuân dạng JPG, TIFF, PNG và ghi lại kết quả theo khuân dạng mới có thêm tính chất địa lí.

- Bạn có thể tạo đường bình độ từ dữ liệu độ cao và xuất chúng theo khuân dạng xuất của vector.
- Tự động tính toán và tạo lưới chiếu 3D cho toàn bộ hệ thống dữ liệu.

Cần soft liên hệ tại đây
Read Post | nhận xét (2)