Những tính năng nổi bật trong ArcGis 10

 Trong quá trình nghiên cứu và trải nghiệm cùng ArcGIS 10, Climate GIS xin có 1 vài chia sẻ cùng bạn đọc về các tính năng nổi bật của Version này.

Hiển thị không gian 3D đẹp mắt với phần view trong ArcScene
http://www.gmat.unsw.edu.au/currentstudents/ug/projects/Hosking/image002.jpg 
http://landtrustgis.org/images/GIS%20Technology/Advanced%20GIS%20techniques/Create%20a%203D%20image%20of%20a%20property/5arcscene3dimage.jpg/image
Tăng năng suất
·
Tìm kiếm theo từ khóa hoặc loại dữ liệu để tìm dữ liệu, biểu tượng và bản đồ một cách nhanh chóng.
·
Duyệt và thêm dữ liệu trực tiếp từ cửa sổ Catalog trong ArcMap
·
Đơn giản hóa việc thành lập và tạo các sản phẩm bản đồ bằng công cụ sketch được bố trí hợp lý trên Desktop (2D/3D) và biên tập Web.
·
Tự động hóa việc tạo các sản phẩm bản đồ bằng Python và Map books.
· Tiết kiệm thời gian thông qua khả năng hiển thị nhanh hơn, chuyển hướng dễ dàng hơn, và khả năng xử lý dữ liệu chạy ở chế độ nền.

Phân tích không gian mạnh mẽ
· Tự động hóa các thao tác và phân tích phổ biến với Python scripting.
· Kết hợp ArcGIS với các chương trình khoa học khác để đưa ra câu trả lời thích hợp nhất.
· Tận dụng được các ưu điểm của các công cụ phân tích mới như fuzzy overlay và  location /allocation.
· Tạo, quản lý, và hiển thị dữ liệu biến đổi theo thời gian cho nhiều phân tích có chiều sâu.
· Thực hiện trong môi trường 3D hầu hết mọi thao tác bạn có thể làm trong một môi trường 2D: tạo mô hình, chỉnh sửa, hiển thị, và phân tích

Cải thiện khả năng truy cập ảnh
· Sử dụng và quản lý ảnh (dữ liệu dạng ảnh) hiệu quả hơn trên Desktop và trên Server.
· Trải nghiệm tốc độ làm việc nhanh hơn với khả năng hiển thị ảnh nhanh.
· Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng cửa sổ phân tích ảnh để giải đoán và xử lý ảnh.
· Dễ dàng quản lý các bộ ảnh có dung lượng lớn bằng tính năng ghép ảnh và xử lý on-the-fly.
· Cung cấp khả năng ghép ảnh linh động cho rất nhiều ứng dụng
Phương thức mới để chia sẻ
· Tăng cường khả năng cộng tác thông qua việc tích hợp chặt chẽ với công cụ tìm kiếm ArcGIS Online và khả năng chia sẻ.
· Dễ dàng tạo ra và phân phối các dự án có thể bao gồm dữ liệu, các lớp, bản đồ, công cụ, scenes, globes, sơ đồ, và add-ins.
· Khám phá và sắp xếp dữ liệu địa lý trên toàn tổ chức thông qua dịch vụ tìm kiếm mới trong ArcGIS Server.
· Cho phép thực hiện tính năng biên tập đến từng đối tượng (feature - level) thông qua các ứng dụng Web.

DỮ LIỆU NỀN TRONG ARCGIS

Lớp nền: - Chọn màu xanh rêu cho vùng địa hình khu vực quận Bình Thạnh
               - Màu xám ứng với đường giao thông
- Nhà cửa: Được hiển thị ứng với các bản màu từ xanh nhạt đến xanh đậm là độ cao tăng theo mét

Số liệu từ phần mềm AERMOD  xuất ra được đưa vào ArcGis qua các bước thực hiện (Sơ đồ)
Sơ đồ

Dử liệu từ dạng text xuất sang ArcGis có dang điểm ô nhiễmcó tọa độ. Xử lý các điểm ô nhiễm sang dạng vùng.

Xử lý các điểm ô nhiễm sang dạng vùng.

Chọn thang màu theo tiên chuẩn để so sánh.

Từ đó ta dề dàng tính được diện tích vùng bị ô nhiễm theo m2 mà mặc này trong phần mềm AERMOD bị hạn chế.

KẾT QUẢ SAU  KHI ĐƯỢC BIÊN TẬP TRÊN ARCGIS 10
Kịch bản 7h
Share on :