Giới thiệu hệ quản trị CSDL PostgreSQL

 http://mrhien.info/wp-content/uploads/postgresql-object-rdms-logo.gif
PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES, bản 4.2, được khoa điện toán của đại học California tại Berkeley phát triển. POSTGRES mở đường cho nhiều khái niệm quan trọng mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại rất lâu sau mới có. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính PostgreSQL đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trên thế giới và là đối thủ cạnh tranh với hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính PostgreSQL. Đặc biệt trong lĩnh vực GIS thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính PostgreSQL có lợi thế hơn hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính MySQL vì nó có khả năng tích hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ PostGIS.
http://www.datanamic.com/images/dez_ss_mainwindow400x318.jpg
PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng theo chuẩn SQL99 và có nhiều đặc điểm hiện đại:
·         Câu truy vấn phức hợp (complex query)
·         Khóa ngoại (foreign key)
·         Thủ tục sự kiện (trigger)
·         Các khung nhìn (view)
·         Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
·         Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control)
Hơn nữa, PostgreSQL có thể dùng trong nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như tạo ra các khả năng mới như:
·         Kiểu dữ liệu
·         Hàm
·         Toán tử
·         Hàm tập hợp
·         Phương pháp liệt kê
·         Ngôn ngữ theo thủ tục
PostgreSQL được phổ biến bằng giấy phép BSD cổ điển. Nó không quy định những hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn của phần mềm. Bởi vậy PostgreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào.
Cơ sở dữ liệu Postgresql là một dạng cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó rất mạnh về lưu trữ theo dạng bảng quan hệ, một điều khá thú vị nữa là nó chạy trên nền hệ điều hành linux và miễn phí, chạy rất ổn định và không thua kém những cơ sở dữ liệu thương mại, Nếu bạn lập trình mạng thì lựa chọn cơ sở dữ liệu Postgresql là khuyên dùng.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL có đầy đủ tính năng của một cơ sở dữ liệu quan hệ như sử dụng các câu truy vấn SQL, các bảng quan hệ, các khóa,…và đặc biệt ở đây là tốc độ của Postgresql là rất cao và cho phép nhiều người truy cập cùng một lúc, nó thích ứng cho bạn xây dựng những ứng dụng trên mạng Internet.
Từ những lí do nêu trên  tôi khuyến cáo nên sử dụng PostgreSQL. Qua bài viết tôi mong muốn cung cấp cái nhìn tổng thể tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL và cái nhìn tương quan với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhằm lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính thích hợp nhất cho hệ thống GIS-Viễn Thám.
Software download
Share on :