Công nghệ WebGIS với mã nguồn mở

WebGIS là xu hướng phố biến thông tin mạnh mẽ trên Internet không chỉ dưới góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian hữu ích cho người sử dụng.
http://www.woodward-it.com.au/webtops/mapserver_3.png
Tiếp cận công nghệ WebGIS phù hợp là yếu tố quan trọng để xây dựng một WebGIS hoàn chỉnh và có khả năng đáp ứng phát triển trong tương lai. Bài viết này sẽ giới thiệu một số công nghệ xây dựng WebGIS mã nguồn mở đang phổ biến hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam như Mapserver, Geoserver, Sharpmap, Google map API…

Công nghệ MapServer
 http://ui.pefka.mendelu.cz/ustavy/ui/files/image/Oddeleni/Moebius/MoebiusSchema.png
-- Mã nguồn mở, phát triển bởi UMN (University of Minnesota )
- - Hỗ trợ nhiều môi trường phát triển khác nhau như: PHP, Python, Perl, Java, C#
- Hỗ trợ nhiều hệ điều hành: Linux, Windows, Mac OS X, Solaris
- Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu ESRI shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL
- Tương thích với OGC
Công nghệ GeoServer
http://www.fernandoquadro.com.br/html/wp-content/uploads/2008/12/geoserver_developers_map.png
- Mã nguồn mở, ban đầu phát triển bởi The Open Planning Project
(TOPP)
-- Hỗ trợ đầy đủ WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) (1.0 and 1.1)
-- - Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu ESRI shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL, Mapinfo,
- - Hỗ trợ tích hợp ảnh Google map
- Tương thích với OGC
Công nghệ Sharpmap
 http://www.sharpgis.net/content/binary/SharpMap20050612.gif
- Mã nguồn mở, phát triển bởi cộng đồng Codeplex
- SharpMap là thư viện lập trình cho việc phát triển các ứng dụng GIS desktop và Web.
-- Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu: ESRI Shape files format, PostGreSQL/PostGIS, SQL Server, Oracle, MapInfo, DGN, raster…
- - Được phát triển bằng ngôn ngữ C#
Công nghệ Google map
http://media.tinhte.vn/photo/var/resizes/Anh-Bai-/google-maps.jpg?m=1320248396
- Cung cấp thư viện lập trình Map API hỗ trợ kết nối với nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh có sẵn của google map
- - Hỗ trợ phát triển trên các môi trường lập trình như java, .net
- - Hỗ trợ các định dạng dữ liệu raster, KML,
-- Mã nguồn mở tuy nhiên sử dụng Key do google cung cấp
Share on :