ArcGIS Explorer đem cả thế giới GIS đến mọi người

 http://3.bp.blogspot.com/_Fbk8IlxNQXM/SoVSKJhb4gI/AAAAAAAADnc/jscS0jVj9Lo/s400/arcExplorer900.bmp
ArcGIS Explorer đã và đang được người dùng GIS trên toàn thế giới quan tâm đến. Được thiết kế theo các chuẩn giao diện hiển thị dữ liệu không gian thông dụng, ArcGIS Explorer giúp người dùng dễ dàng xem và chia sẻ các dịch vụ địa lý. Ai cũng có thể tải ArcGIS Explorer tại địa chỉ www.esri.com/arcgisexplorer và bắt đầu khám phá sức mạnh của thông tin cùng các công cụ phân tích địa lý. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, có thể trao đổi tự do, tạo tiềm năng lớn cho việc chia sẻ bản đồ và dịch vụ GeoWeb với mọi người.
Một khi đã tải ArcGIS Explorer, bạn có thể bắt đầu sử dụng được rất nhiều bản đồ và các lớp dữ liệu miễn phí sẵn có trên ArcGIS Online. Các bản đồ và dữ liệu này được cung cấp miễn phí bởi hãng ESRI bao gồm ảnh, bản đồ địa hình, các đối tượng tự nhiên, hình thái địa hình, bản đồ đường phố và nhiều nội dung khác.
Các nội dung trên ArcGIS Online có thể dễ dàng kết hợp với dữ liệu cục bộ hoặc với các dịch vụ Web từ các máy chủ khác để tạo ra các bản đồ người dùng, tiếp đến có thể dễ dàng chia sẻ với người khác.
http://library.uww.edu/common/images/pages/arcexplorer.jpg
ArcGIS Explorer đặc biệt hữu dụng trong trường hợp người dùng GIS muốn có một giải pháp chia sẻ dữ liệu với những người không phải chuyên gia về GIS. Một số tổ chức đã đưa ArcGIS Explorer lên màn hình của tất cả nhân viên của họ một cách chính thức – cung cấp các truy cập và hiển thị mạnh mẽ với bản đồ và các công cụ GIS máy chủ của họ.
http://schwehr.org/blog/attachments/2007-01/ogleearth-on-arcexplorer.png
Người dùng có thể tích hợp dịch vị bản đồ trực tuyến từ các máy chủ phân tán, hoặc chạy bất kỳ một công cụ phân tích không gian được cung cấp bới máy chủ GIS như một phần của môi trường tích hợp của họ. Các công cụ đơn giản như: tìm địa chỉ, tìm địa danh, chỉ hướng lái xe, tạo chú thích, vv….
Khi ArcGIS Explorer trở thành một sản phẩm của dòng ArcGIS, người dùng GIS có thể mở rộng ArcGIS Explorer bằng việc cho phép (authorize) nội dung của họ trên ArcGIS Desktop, tạo các dịch vụ và tác vụ trong ArcGIS Server, và chia sẻ chúng với người khác qua ArcGIS Explorer.
ArcGIS Explorer đưa ra một bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK) có thể dùng để mở rộng các tác vụ hoặc thực hiện các tác vụ hoàn toàn do người dùng thiết kế được điều khiển từ các dịch vụ Web khác. ArcGIS Explorer không yêu cầu phải có thêm bất kỳ một sảm phẩm phần mềm ESRI nào khác.
(Trích từ ESRI ArcNew summer 2007)
Share on :