Giới thiệu ArcPad

ESRI ArcPad là một phần mềm bản đồ và hệ thống thông tin địa lý (GIS)  cho điện thoại di động. Phần mềm này mang lại những thay đổi cơ bản về cách tiếp cận địa lý với khả năng mang lại sự tương tác trực tiếp với thế giới xung quanh bạn. ArcPad sử dụng thuận tiện trên các máy di động và các thiết bị đầu vào như GPS, dẫn đường, và máy ảnh để cung cấp cho người sử dụng các công cụ để thu thập, chỉnh sửa, cập nhật và truy vấn dữ liệu GIS  trong mọi  lĩnh vực. Thu thập dữ liệu với ArcPad khá hiệu quả và cải thiện đáng kể năng xuất công việc với khả năng xác nhận dữ liệu và sẵn sàng truy cập ngay lập tức. Kết quả cuối cùng của việc sử dụng ArcPad là một cơ sở dữ liệu GIS chính xác, đầy đủ, nhất quán, và hiện đại. Điều này dẫn đến phân tích chính xác hơn và tốt hơn.
Có gì mới trong ArcPad 10
-         Hỗ trợ bản đồ nên trực tuyến ArcGIS Online
-         Nhanh hơn trên các hệ điều hành di động cũ
-         Tạo mới đối tượng nhanh hơn dựa vào khả năng bắt điểm tốc độ cao hơn các phiên bản cũ
-         Cho phép sử dụng các mối quan hệ bảng thuộc tính
-         Link trực tiếp ảnh khi thu nhận vị trí đối tượng
-         Modun camera mới – sử dụng trực tiếp máy ảnh của di động
-         Các Project Templates mới
Với ArcPad 10 bạn có thể làm gì?
Sử dụng các dữ liệu có sẵn: hỗ trợ nhiều định dạng cơ sở dữ liệu bao gồm vector hay raster. Thêm vào đó, ArcPad hỗ trợ hầy hết các ký hiệu bạn sử dụng trong ArcGIS Desktop
 
Thu thập dữ liệu với các trường thuộc tính: ArcPad cung cấp một bộ toàn diện các công cụ người dùng cần để thu thập và nắm bắt các dữ liệu sử dụng các lớp thông tin đồ họa, và hỗ trợ rộng rãi cho các thiết bị chụp như máy thu GPS, rangefinders, và máy ảnh
Chuyển hướng bản đồ : ArcPad có một số công cụ chuyển hướng của bản đồ, bao gồm phóng to thu nhỏ, di chuyển, phóng to theo lớp hoặc có thể di chuyển bản đồ theo vị trí GPS
     
Truy vấn dữ liệu :  ArcPad cho phép bạn để xác định các thuộc tính  bằng cách chọn vào chúng, hiển thị thông tin bổ sung về các thuộc tính thông qua một siêu liên kết, điều hướng đến vị trí địa lý cụ thể trong phạm vi của bản đồ của bạn, hiện nhãn, và phóng to tới vị trí đó.

Đo khoảng cách trong bản đồ: ArcPad cho phép bạn đo khoảng các trên bản đồ bằng các công cụ chính như Đo thường, Đo Freehand, và Đo Radial

Định hướng với GPS:  Kết nối GPS với điện thoại di động và để cho ArcPad dẫn đường. ArcPad cung cấp thông tin định hướng từ vị trí GPS hiện tại như điểm đến và GPS tracklog minh họa đường mà bạn có đi.
Chỉnh sửa dữ liệu : Ngoài việc hiển thị và truy vấn dữ liệu không gian, ArcPad cho phép bạn tạo và chỉnh sửa dữ liệu không gian sử dụng đầu vào từ con trỏ chuột, chuột bút, GPS, hoặc rangefinder. ArcPad cũng hỗ trợ offsets, traverses, các thuộc tính lặp lại, và các dòng phân đoạn để đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác và hiệu quả hơn.
Chỉnh sửa các thuộc tính trong bảng có liên quan:  ArcPad cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính liên quan với các dữ liệu không gian. Dữ liệu thuộc tính có thể được đặt trong bảng dữ liệu, hoặc trong một bảng liên quan. ArcPad hỗ trợ xem và chỉnh sửa các thuộc tính trong bảng có liên quan, trong đó mỗi dữ liệu không gian có thể có một hoặc nhiều hồ sơ liên quan trong một bảng thứ cấp.
Thu thập dữ liệu nhanh chóng với các QuickProject: ArcPad cung cấp sự linh hoạt để thu thập dữ liệu. Bạn có thể thu thập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có. Bạn có thể có nền vector và hình ảnh dữ liệu tham khảo để giúp xác định vị trí cho mình. Các dữ liệu mới có thể được bắt vào các lớp hiện tại hoặc vào các lớp mới được tạo ra trong ArcPad. QuickProject là công cụ cho phép bạn nhanh chóng tạo ra một Project sẵn sàng để sử dụng thu thập dữ liệu dự án có hoặc không có dữ liệu tham khảo nền.
Bao gồm các giải pháp GIS : ArcPad là một thành phần trong giải pháp của ArcGIS. Sử dụngchức năng  Quản lý dữ liệu ArcPad trong ArcGIS để trích xuất, chuyển đổi, dự án, và cập nhật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các sản phẩm ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor hoặc ArcInfo).

Hướng dẫn cài:
1. Cho máy Window Mobile
-         Cài Microsoft ActiveSync hoặc Windows Mobile Device Center vào PC
-         Cắm máy Window Mobile vào PC, chạy Microsoft ActiveSync/ Windows Mobile Device Center
-         Cài đặt ArcPad 10
-         Vào ArcPad Deployment Manager đã cài trên PC from Start > All Programs > ArcGIS > ArcPad 10.
-         Chọn check box cho các thành phần muốn cài đặt trên  thiết bị Windows Mobile device và chọn Deploy.
-         Vào di động > Run
2. Cho máy Adroid và IOS: coming soon
Brouche:
Share on :