ArcInfo trong hệ thống phần mềm ArcGIS

Mình nhận thấy các bạn độc giả đang tìm hiểu về GIS đều rất lúng túng và không hiểu về hệ thống phần mềm đang rất hot hiện nay của công ty ESRI. Nói đến ArcMap, ArcView, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcReader, ArcScene hay Arctoolbox thì các bạn còn mơ hồ hiểu nó, vì khi cài ArcGIS Desktop nó có trong bộ sản phẩn ứng dụng trên PC. Ngoài ra khi trong quá trình tìm hiểu các bạn thấy các các sảm phẩm như: ArcInfo,  ArcEditor, ArcEngine Aplication, ArcGIS Server... các bạn lại không hiểu các cái đó dùng làm gì và nó như thế nào. Bài viết nhằm cung cấp kiển thức tổng quan cho độc giả về ArcInfo và tổng quan hệ thống phần mềm ArcGIS.
ArcInfo là phần mềm GIS đầy đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor, các tính năng cao cấp trong xử lý dữ liệu không gian và khả năng chuyển đổi dữ liệu. Người dùng GIS chuyên nghiệp sử dụng ArcInfo để thực hiện toàn bộ các mảng công việc như xây dựng dữ liệu, mô hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên màn hình máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện khác nhau.


ArcInfo còn cung cấp tất cả các chức năng tạo và quản lý một hệ GIS thông minh. Với chức năng này, người dùng có thể truy nhập dễ dàng thông qua giao diện đơn giản đã được mô hình một cách tùy biến và mở rộng hoặc thông qua các script và các ứng dụng khác.
Với ArcInfo bạn có thể:
* Xây dựng một mô hình xử lý không gian rất hữu dụng cho việc tìm ra các mối quan hệ, phân tích dữ liệu và tích hợp dữ liệu
* Thực hiện chồng lớp các véc tơ, tính xấp xỉ và phân tích thống kê
* Tạo ra các đặc tính cho sự kiện và chồng xếp các đặc tính của các sự kiện đó
* Chuyển đổi dữ liệu và các định dạng của dữ liệu theo rất nhiều loại định dạng
* Xây dựng những dữ liệu phức tạp, các mô hình phân tích và các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS
* Sử dụng các phương pháp trình diễn, thiết kế, in ấn và quản lý bản đồ để xuất bản bản đồ
Share on :