ArcIMS trong hệ thống phần mềm ArcGIS

Bài viết ArcIMS thuộc loạt bài về các phần mềm của ESRI, như trước tôi đã chia sẻ về ArcInfo bài hôm nay tôi xin chia sẻ thêm về ArcIMS, nhắm giúp độc giả hiểu về ArcIMS hơn. Biết nó làm được gì trong hệ thống phần mềm ArcGIS.
Giới thiệu về phần mềm ArcIMS
 http://www.bwil.com.cn/admin/prod/trans_photo/cn_s_450.gif
ArcIMS (IMS): được phát triển bởi hãng ESRI bang California, Hoa Kỳ. Là môi trường phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng GIS thông qua Internet. Trong mô hình kiếm trúc WebGIS. ArcIMS đóng vai trò là ứng dụng GIS được đặt trên web server.
ArcIMS bao gồm 3 phần mềm hỗ trợ:
+ Adminitrator: là phần mềm quản trị file ảnh bản đồ, và truy xuất khi đăng nhập website đã được thiết kế.
http://sacarcims.sac.alamo.edu/admin1.jpg
Các công cụ của Adminitrator:
 Newservices: tạo file bản đồ quản trị mới.
 Deleteservices: xóa file bản đồ quản trị.
 Play: chạy flie bản đồ quản trị.
 Stop: tắt hoạt động file bản đồ.
 Save: save lại file bản đồ.
 Open: mở file bản đồ cần quản trị.
   + Author: là phần mềm dùng để biên tập bản đồ, tạo ra file *.AXL dùng để kết nối trong phần mềm Adminitrator.
Các công cụ của phần mềm Author:
http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/topics/images/author_toolbar1.gif
   + Designer: là phần mềm để thiết kế website lấy ảnh bản đồ từ phần mềm Adminitrator
http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/topics/images%5Cdesigner_start1.gif
a. Sử dụng phần mềm Author
- Mở file chứa bản đồ.
- Biên tập lại bản đồ hoàn chỉnh để đưa lên web.
- Thay đổi tỉ lệ theo từng lớp của bản đồ.
b. Sử dụng phần mềm Administrator: để tạo ảnh bản đồ server cho cho website.
c. Sử dụng phần mềm Designer: để thiết kế website.
d. Chỉnh sửa thuộc tính trong ArcIMSparam.
Mô hình ArcIMS  
http://www.esri.com/news/arcnews/summer00articles/summer00gifs/p8p2.gif 
Kiến trúc ArcIMS gồm 2 phần: Client và Server
  Tầng Server
ArcIMS Spatial Server: Xử lý yêu cầu cho bản đồ và các thông tin liên quan tới bản đồ. Khi nhận được những yêu cầu thì ArcIMS Spatial Server thực hiện một trong các tác vụ sau:
+ Image (ảnh): tạo ra các file Image từ bản đồ được tạo ra trong ArcIMS hoặc trong ArcMap
+ Feature(đối tượng): tạo ra các đối tượng ứng dụng
+ Query(truy vấn): tạo ra các đối tượng  truy vấn 
+ Geocode(mã địa lý): Thực hiện các thao tác địa chỉ hóa
+ Extract(rút trích): Tạo shapefile từ các đối tượng trên bản đồ
+ Metadata: xuất bản biến đổi dữ liệu
+ Route: công cụ tìm đường
ArcIMS Application Server: Xử lý các yêu cầu và theo dõi những dịch vụ nào chạy trên ArcIMS Spatial Server. ArcIMS Application Server chuyển các yêu cầu tới Spatial Server hợp lý. Application Server được viết bằng Java do đó có thể chạy trên nền Window hoặc Linux.
ArcIMS Application Server connectors kết nối WebServer vào ArcIMS Application Server. Nó dùng để giao tiếp giữa WebServer và ArcIMS Application Server bằng cách dùng ArcXML.
Tầng Client
Có thể cung cấp và hiển thị các dịch vụ cung cấp từ server, chạy trên các ứng dụng khác nhau như: ArcMap, ArcPad… ở đây ta chỉ hiển thị ArcIMS Viewers. ArcIMS Viewers ta có thể chọn một trong 3 hình thức hiển thị ArcIMS Viewers: HTML, Java Standard, hoặc Java Custom. Ngoài ra ta có thể hiệu chỉnh các khung hiển thị này cho phù hợp với mục đích riêng của từng ứng dụng.
Quy trình xử lý của ArcIMS
 http://gisweb.ciat.cgiar.org/Sig/images/pe4/ims/arcims_image.jpg
Khi client gởi yêu cầu tới WebServer thông qua Internet và chuyển yêu cầu tới dịch vụ ứng dụng trên ArcIMS và phân tích sử lý những yêu cầu mà Client đã gởi thông qua  ArcIMS Spatial Server (Server không gian trên ArcIMS) thông tin sẽ được sử lý theo yêu cầu của Client gửi đến và trả lại cho Client khi hoàn thiện.
  Hi vọng bài viết cung cấp kiến thức bổ ích cho độc giả. chúc các độc giả luôn mạnh khoẻ và thành công.
Share on :