ArcGIS 3D Analyst : Hiển thị và phân tích Ba chiều

ArcGIS 3D Analyst cho phép bạn hiển thị và phân tích hiệu quả dữ liệu bề mặt. Với ArcGIS 3D Analyst, bạn có thể hiển thị một bề mặt từ nhiều điểm quan sát, hỏi đáp một bề mặt, xác định cái nhìn thấy được từ một địa điểm chọn sẵn trên một bề mặt, tạo một ảnh phối cảnh thực tế, và ghi chép hoặc biểu diễn chỉ dẫn ba chiều.
Ứng dụng ArcGlobe trong ArcGIS 3D Analyst cho phép bạn quản lý và hiển thị, từ một phối cảnh vị trí hay địa cầu, các bộ dữ liệu địa lý ba chiều vô cùng lớn. ArcGlobe cung cấp chức năng kết hợp liền mạch với bất cứ thông tin địa lý nào như các lớp dữ liệu trên một địa cầu ba chiều.

   3D Analyst

Với ArcGIS 3D Analyst, bạn có thể
•  Tạo hiển thị ba chiều sử dụng trực tiếp dữ liệu GIS của bạn
•  Phân tích dữ liệu ba chiều với cut/fill, line-of-sight, và mô hình địa hình.
•  Hiển thị dữ liệu của bạn từ phối cảnh địa cầu đến địa phương.
• Chỉ dẫn qua dữ liệu địa hình đa phổ liền mạch.
• Thực hiện phân tích không gian trong hai hoặc ba chiều.
• Hiển thị kết quả mô hình hóa hoặc phân tích trong ba chiều.
• Dùng mô hình và biểu tượng ba chiều thực tế.
• Xuất hiển thị của bạn sang dạng video.

Product Overview

ArcGIS 3D Analyst là một phần mềm mở rộng ArcGIS cung cấp các công cụ cao cấp cho hiển thị, phân tích, và tạo bề mặt ba chiều. ArcGIS 3D Analyst cho phép cả người dùng phổ thông và cao cấp tạo các mô hình 3D động và các bản đồ kết hợp nâng cao hiển thị và phân tích dữ liệu địa lý.

Với mở rộng 3D Analyst bạn có thể dễ dàng biểu diễn phân tích tầm nhìn ba chiều và tạo các bề mặt như TINs. Với bất cứ dạng chuẩn ArcGIS hỗ trợ nào, cả dữ liệu ha và ba chiều đều được hiển thị trong phối cảnh ba chiều bằng cách sử dụng các thuộc tính. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng đưa hình dạng phẳng của một tòa nhà sang kết cấu ba chiều, các đường thành các bức tường, và các điểm thành các đường. Điều này cho phép bạn xây dựng các hiển thị kết hợp và chỉ dẫn cao mà không cần tạo dữ liệu mới. Nếu dữ liệu của bạn có tọa độ ba chiều, các ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu này và đặt nó chính xác vào không gian ba chiều.

Dữ liệu của bạn cũng có thể được hiển thị từ một phối cảnh địa cầu với ứng dụng ArcGlobe. Thúc đẩy hiệu quả và các công nghệ hiển thị và lấy lại dữ liệu lý tưởng cao, ArcGlobe cung cấp truy cập liền mạch vafnhanh tới các cấp độ thông tin địa lý không giới hạn. ArcGlobe có thể làm việc dễ dàng và thông minh với các bộ dữ liệu raster, vector, và địa hình biểu diễn dữ liệu từ địa phương tới địa cầu với biểu diễn vượt trội so với bản đồ hai chiều truyền thống.

Với các công cụ bản đồ kết hợp chuẩn, người dùng cũng có thể pan, hỏi đáp, và phân tích dữ liệu ở tỉ lệ bất kỳ, hoặc họ có thể zoom ngay đến vùng địa phương và hiển thị dữ liệu không gian phân giải cao, như các ô hay ảnh hàng không chi tiết, của vùng hứng thú của họ.

Tại sao lại sử dụng ArcGIS 3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst cung cấp công cụ để mô hình hóa và hiển thị dữ liệu của bạn trong môi trường ba chiều, cho bản phối cảnh thực tế của dữ liệu. Các đường và hướng xuất hiện trong môi trường ba chiều có thể không được hiện ra trong một hiển thị hai chiều.
Với ArcGIS 3D Analyst, bạn có thể   

•  Tạo và phân tích các bề mặt.
•  Xây dựng các mô hình bề mặt từ nhiều dạng dữ liệu được hỗ trợ gồm CAD, shapefile, coverages, và ảnh.
•  Biểu diễn hiển thị phối cảnh kết hợp, gồm pan và zoom, rotate, tilt, và mô phỏng chim bay, để trình bày và phân tích.
• Lập mô hình các đối tượng bề mặt thế giới thực như các tòa nhà.
• Lập mô hình các đối tượng bề mặt phụ - giếng, mỏ, nước ngầm, và các tiện nghi chôn dưới lòng đất.
• Tạo các bề mặt ba chiều nhìn trên không từ các thuộc tính.
• Áp dụng bình thường hóa và cường điệ hóa dữ liệu nhìn trên không.
• Xếp dữ liệu hai chiều trên các bề mặt và hiển thị trong môi trường ba chiều.
• Tính toán diện tích bề mặt, loại, độ dốc, hướng, và hillshade.
• Áp dụng một số hiệu quả lớp dữ liệu như transparency, lightling, shading, và depth priority.
• Tạo các đường bình độ là các đối tượng hai hay ba chiều.
• Biểu diễn phân tích viewshed và line-of-sight, suy luận độ cao điểm, lập hồ sơ, và xác định đường dốc nhất.
• Hỏi đáp dữ liệu ba chiều dựa trên thuộc tính hay vị trí.
• Xuất dữ liệu để hiển thị trên Web với VRML.
• Tạo minh họa để hiển thị (AVI, MPEG, và QuickTime)
Ai sử dụng ArcGIS 3D Analyst
Bất cứ người dùng nào cần hiểu dữ liệu không gian ba chiều đều có thể dùng ArcGIS 3D Analyst. Người dùng ArcGIS 3D Analyst thúc đẩy các chức năng hiển thị dùng cho truyền thông tiên tiến và biểu diễn dữ liệu GIS và ý tưởng. Ví dụ, người dùng có thể kiểm tra ảnh hưởng hiển thị của việc xây dựng các kết cấu mới; phân tích áp suất, bề mặt, và sự phân tán ô nhiễm bề mặt phụ; nghiên cứu sự phân phối trong cộng đồng; và hơn nữa.

Một số lĩnh vực ứng dụng gồm
•  Phân tích sản xuất nông nghiệp
•  Khám phá địa chất
•  Điều phối môi trường
• Phân tích Khí tượng
• Mô hình hóa thủy văn
• Hiển thị và lập bản đồ khảo c
• Mô hình hóa rừng

Key Features

ArcGIS 3D Analyst cung cấp một bộ đối chức năng mở rộng để xây dựng, hiển thị, và phân tích dữ liệu trong môi trường ba chiều. Một số chức năng chính gồ  

•  Hiển thị dữ liệu – Hiển thị dữ liệu ba chiều để khám phá và tổng hợp dữ liệu. Tìm hiểu thêm.
•  Chỉ dẫn kết hợp – Các công cụ chỉ dẫn kết hợp để khám phá, hiển thị và hỏi đáp dữ liệu ba chiều. Tìm hiểu thêm.
•  Tạo và phân tích bề mặt – Tạo và phân tích dữ liệu bề mặt dùng cho mồ hình hóa phức tạp, hiển thị, và phân tích. Tìm hiểu thêm.
• Biểu tượng 3D – Hỗ trợ hàng trăm biểu tượng ba chiều để nâng cấp hiển thị và độ thực tế của dữ liệu. Tìm hiểu thêm.
  Đường chim bay và minh họa – Tạo đường chim bay và minh họa để có truyền thông và trình bày tốt hơn các khái niệm quan trọng. Tìm hiểu thêm
Share on :