WaterGEMS V8i

WaterGEMS là phần mềm ứng dụng mô hình hóa thủy lực, mô phỏng chất lượng nước trong hệ thống phân phối nước với khả năng tương tác tiên tiến, xây dựng mô hình không gian địa lý và tích hợp các công cụ quản lý. WaterGEMS cung cấp một môi trường làm việc dễ dàng cho phép người dùng có thể phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp nước. WaterGEMS có thể vận hành trên  các  phần  mền  sau:  Micro  Station,  AutoCAD,  chế  độ  độc  lập  Stand  Alone  và  đặc  biệt  là ArcGIS. Người dùng có thể sử dụng WaterGEMS để giải quyết những vấn đề sau:


 • Phân  tích  thủy  lực  theo  thời  gian  của  hệ  thống  phân  phối  nước  với  các  đối  tượng  như Bơm, Bể chứa, Đường ống, Ống nối, Van,… 
 • Thực hiện  dự báo  mô phỏng thời  gian  kéo  dài để phân tích  khả năng phản ứng của hệ thống thủy lực với những nhu cầu cung và cấp nước khác nhau.
 • Phân tích lưu lượng chữa cháy trong điều kiện khắc nghiệt của hệ thống. 
 • Ứng dụng chức năng quản lý Kịch Bản, so sánh các tình huống khác nhau trong hệ thống thủy lực. 
 • Hiệu  chỉnh  mô  hình  bằng  tay  với  công cụ Darwin  Calibrator  thông  qua  thuật  toán  di truyền. 
 • Đặc biệt, chạy trên ứng  dụng của các phần  mềm  khác  như MicroStation, AutoCAD và ArcGIS cho phép ứng dụng hệ thống thông tin địa lý giải quyết các vấn đề thủy lực mạng lưới đường ống. 


Phần mềm WaterGEMS mới nhất hiện nay là V8i với các tính năng nổi bật sau:

1/-Cập nhật GIS và tính tương hợp với CAD:

 • Hỗ  trợ  cho  ProjectWise  V8i:  Quản  lý  các  tập  tin  bằng  cách  sử  dụng  WaterGEMS ProjectWise.  
 • Hỗ trợ cho nền tảng v9.3 ArcGIS: khởi động WaterGEMS trên nền tảng 9,3. Hỗ trợ cho nền tảng AutoCAD 2009: khởi động WaterGEMS trên nền tảng AutoCAD2009, có thể chọn để chạy WaterGEMS trên nền tảng độc lập của nó.
 • Hỗ trợ cho nền tảng MicroStation V8i: Chạy trên nền tảng MicroStation.
2/-Cải tiến xây dựng mô hình:

Dễ dàng duy trì mô hình với mô hình GIS-ID thuộc tính: thuộc tính GIS-ID mới có thể được sử dụng để  duy trì  mối  liên  quan  giữa các bản ghi trong tập tin nguồn và các đối tượng trong mô hình.
Công cụ ModelBuilder được cải tiến (công cụ dùng để tạo ra mô hình mới hoặc cập nhật những dữ liệu hiện có từ các nguồn dữ liệu khác nhau):

 • ModelBuilder được hỗ trợ bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
 • Dữ liệu được nhập vào bằng cách sử dụng câu hỏi truy vấn. Điều này cho phép người sử dụng để sàn lọc các dữ liệu cần nhập, mà không cần phải thay đổi dữ liệu từ định dạng gốc của nó. 
 • Cập nhật các kịch bản đang được chọn hoặc tạo ra một kịch bản con mới trong quá trình nhập dữ liệu. Sử dụng một kịch bản con cho phép bạn xem các thay đổi được thực hiện bởi ModelBuilder trong xây dựng mô hình mới hoạt động.
3/-Quản lý Mô hình một cách dễ dàng:

 • Công cụ Demand Control Center  cho phép  người  dùng  lọc  dữ  liệu theo  vùng  và phân tích thống kê.
 • Cải thiện hiệu suất trên mô hình đường ống lớn. 
 • Công cụ New Merge Nodes in Close Proximity tự động kết nối các nút và ống dẫn với nhau. 
4/-Tăng cường hoạt động của Mô hình:
 • Công cụ Darwin  Calibrator đã giành giải thưởng trong việc phát hiện rò rỉ trong hệ thống cấp nước: người dùng có thể sử dụng công cụ trên bằng giải thuật di truyền qua dữ liệu dòng chảy và áp lực.
 • Loại van mới được them vào (air release valve) cho phép xử lý chính xác hơn thông số Bơm ở độ cao.
5/-Giải thích kết quả: Khả năng tạo Google Earth (KML) cho việc hiện thị kết quả
Nguồn: http://www.vietan-enviro.com
Share on :