Up Dữ Liệu Lên Google Earth Kiểm Tra Độ Chính Xác

Có rất nhiều độc giả băn khoăn về dữ liệu mình đang sử dụng có chính xác không đặc biệt là dữ liệu địa hình, các đường đồng mức... CLIMATE GIS nhận được nhiều thư của độc giả hỏi về phương pháp kiểm tra dữ liệu đơn giản nhất. Có rất nhiều phương pháp kiểm tra mà CLIMATE GIS đã tư vấn cho độc giả và độc giả quan tâm nhất đến phương pháp Up dữ liệu lên GE đề so sánh. Thực hiện kỹ thuật này có nhiều cách làm, do các độc giả chưa thực hiện thành công nên CLIMATE GIS xin hướng dẫn các bạn cách làm đơn giản nhất là up dứ liệu lên GE từ Mapinfo.
Từ bản 9.0 Mapinfo có phát triển một Tool là Google Earth Conection Utility giúp các bạn thực hiện lệnh Export dữ liệu sang GE cụ thể cách làm CLIMATE GIS xin chia sẻ như sau:
Đầu tiên máy tính của bạn phải đảm bảo cài Mapinfo Version 9.0 trở nên tốt nhất là bản 10.5.0.19 hoặc bản 11 tôi để sẵn trên Web rồi đó. Thứ hai máy tính đảm bảo càu đặt GE bản Pro tôi cũng đã chia sẻ trên web.
Thực hiện như sau:
Khởi động Mapinfo và mở dữ liệu cần kiểm tra (ở đây CLIMATE GIS Demo dữ liệu Tỉnh Thái Nguyên trên Mapinfo 11 và GE Pro 6.2)
Cửa sổ Mapinfo và dữ liêu hiển thị
Sau đó vào Tool -> Tool manager
Tool Manager
Cửa sổ Tool Manager hiện ra ta tìm đến Google Earth Conection Utility tích chọn tool này ở hai vị trí như hình
Chọn Tool Google Earth Conection Utility
Thanh Tool Google Earth Conection Utility sẽ hiện ra chúng ta chọn (query) lớp dữ liệu cần kiểm tra và chọn lệnh Export map to GE như hình
Lệnh Export
chọn oke
Thực hiện lệnh
chọn oke (ở đây ta chọn đượng link lưu dữ liệu và dổi tên file)
Export
Kết quả chúng ta có như sau
Kết quả trên GE
Chúc các độc giả thành công
Share on :