GIS 3D: Trợ thủ đắc lực trong quản lý hạ tầng đô thị


Xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 90 và bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây, hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) ra đời trên cơ sở sự phát triển của khoa học máy tính và ngày nay được biết đến là một trợ thủ đắc lực trong quản lý hạ tầng đô thị tại Việt Nam.

Hiện nay, tại Việt Nam GIS đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học có liên quan đến dữ liệu không gian, từ những ngành khoa học tự nhiên đến các ngành khoa học xã hội. Có thể kể đến những ứng dụng của GIS trong điện lực, công nghệ thông tin, cấp thoát nước, phương tiện vận tải và vận chuyển chất thải, khai thác nước ngầm…


Từ những kết quả đạt được trong những ứng dụng trên cho thấy rằng GIS là một hệ thống có nhiều lợi ích cả trong công tác quản lý và phát triển đô thị, phân tích hiện trạng và dự báo xu hướng phát triển đô thị. Cùng với sự phát triển không ngừng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, GIS 3D thật sự trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, các nhà khoa học. Đây cũng là chủ đề được đưa ra bàn luận sáng nay 14/6 trong buổi hội thảo Ứng dụng GIS 3D trong quản lý hạ tầng đô thị tại Việt Nam.

Đây là cơ hội cho các nhà quản lý, các chuyên gia phát triển đô thị cùng với Bộ xây dựng cùng ngồi lại với nhau để nhìn nhận khả năng, cơ hội và giải pháp ứng dụng GIS 3D trong quản lý và phát triển đô thị Việt Nam một cách tòan diện và phù hợp với xu thế hội nhập.

Bên cạnh những ưu việt trên thì cũng có không ít khó khăn cho Việt Nam khi tiếp cận và ứng dụng GIS 3D trong quản lý hạ tầng đô thị, vì chưa có sự đồng nhất hệ thống, hạn chế về nguồn kinh phí và và nguồn nhân lực để vận hành hệ thống GIS 3D.

Việc ứng dụng GIS 3D là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đô thị và quy hoạch đô thị tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những năm gần đây, khi mà một số vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu bị ảnh hưởng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên... đang làm biến dạng bề mặt địa hình của chúng ta.
Ngọc Diệp - Văn Phước
Share on :