Cài đặt và Cấu hình ArcGIS Server cho hệ thống WebGIS


CLIMATE GIS xin hướng dẫn các độc giả Cấu hình ArcGIS Server và đưa Bản đồ vào ArcGIS Server để chuẩn bị đưa bản đồ lên WebGIS.
- Sau khi cài đặt thành công ArcGIS Server, chúng ta hãy đăng nhập vào ArcGIS Server Manager bằng cách: Vào Start => All programs => ArcGIS => ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework =>ArcGIS Server Manager.
Trong ô User name: Bạn phải nhập dạng Tên máy (hoặc Domain)\ Tên User
Password: là Password đăng nhập vào Windows.
ArcGIS Server: Chính là tên máy hoặc Domain.
Sau khi đăng nhập thành công chúng ta chọn mục Services để tạo một dịch vụ kết nối giữa ArcGIS Server với ArcMap và Ứng dụng Web.

Cài đặt ArcGIS Server cũng ko có gì là khó, vẫn như cài các software khác, tuy nhiên có một số lưu ý sau:
Trước khi cài ArcGIS Server cần:
1. Cài IIS và cấu hình đầy đủ.
2. Cài Visual Studio.
3. Gỡ bỏ ArcGIS Desktop nếu đã cài trước.
4. Cài ASP AJAX Extention.
Sau khi cài ArcGIS Server cần:
1. Add Account đang sử dụng vào Group agsadmin ( cái này sau khi cài ArcGIS Server xong nó có nhắc nhở, nhưng nhiều người ko để ý nên dễ thất bại).
2. Log off hoặc ReStart lại máy.
3. Account đang sử dụng phải dược đặt Password, vì nếu ko sẽ ko vào được trang ArcGIS Server Manager
Nguồn: ESRI
Share on :