3D City GIS

Hiện nay, BENTLEY MAP GIS 3D là một trong những lựa chọn tối ưu nhất để xây dựng nên thành phố 3D trong đó các cơ sở hạ tầng đô thị (Điện, Nước, Viễn Thông, Nhà Cửa...) được thể hiện một cách đầy đủ và sinh động, giúp cho việc quản lý hạ tầng được dễ dàng.


Một số vấn đề sau của thành phố 3D sẽ được giải quyết nếu áp dụng Bentley Map GIS 3D:
1. Ứng dụng GIS 3D hoàn chỉnh, tận dụng GIS 2D, hình ảnh  hiện có và các mô hình 3D
2. Tích hợp chi tiết dữ liệu 3D (kỹ thuật, CAD, BIM, …).
3. Cho cái nhìn tổng thể thành phố 3D.
4. Mang đến sự tích hợp giữa tổng thể và chi tiết.
5. Nhiều ứng dụng sẽ được giải quyết tốt hơn với mô hình thành phố 3D.

Khi áp dụng Bentley Map GIS 3D, chúng ta có thể tạo ra một thành phố thông minh mà trong đó có:
1. Bố trí, sắp xếp cơ sở hạ tầng trong thế giới thực
2. Tích hợp quản lý tài sản trên cùng nền tảng 2D, 3D
3. Tạo ra hiển thị thực tế cho thể hiện dự án
4. Thực hiện nhiều phân tích chính xác hơn khi dùng mô hình 3D
5. Truyền tải và thể hiện kế hoạch phát triển hạ tầng phức tạp
6. Tạo ra dữ liệu 3D một lần và tái sử dụng cho nhiều lần khác

(Bố trí sắp xếp cơ sở hạ tầng ngầm)

(Phân tích bóng đổ tòa nhà)

(Tích hợp Google Earth)

Tài liệu: Download 
Software dùng thử:  Download
Cần soft liên hệ tại đây 
Share on :