Xử lý lỗi font trong ArcGIS


 Trong 1 thời gian qua mình bận quá không có thời gian trả lời độc giả. Số lượng thư mình nhận được rất nhiều xin cảm ơn sự quan tâm của độc giả. Qua thống kê thì chiếm đa số là mail về "Lỗi font chữ trong ArcGIS" để trả lơid thư các bạn mình xin gửi tặng toàn thể các độc giả bài viết này:
Xử lý font chữ trong ArcGIS
Hiện nay nhiều ứng dụng GIS đang được chuyển dữ liệu từ một số định dạng (format) khác sang dạng Shapefile. Tuy nhiên do vấn đề "lịch sử" để lại, dữ liệu được chuyển đổi thường đang tồn tại nhiều loại font chữ như ABC, VNI mà chưa thể sử dụng font chữ Unicode. 
Không giống như cách hiển thị dữ liệu trong Arcview 3.2 trở về trước, ArcGIS cho phép hiển thị hầu hết các loại font chữ. Để hiển thị được font chữ VNI, "Bà cụ non" cần phải set font như hình minh hoạ dưới đây
Để nhập mới được dữ liệu theo font chữ VNI, cần set font như hình minh hoạ sau (chú ý là phải Start Editing)


Tiện đây xin giới thiệu cách hiển thị font chữ ABC trong ArcView và cách hiển thị font chữ Việt trong các giao diện ArcGIS

1. Hiển thị font chữ Việt trong Arcview


Để hiển thị font chữ ABC được trong ArcView, người sử dụng cần phải cài đặt font hệ thống cho Font TCVN3 hoặc có thể sử dụng đoạn Scripts dưới đây để chạy.2. Hiển thị font chữ Việt trong ArcGIS


Đối với ArcGIS để hiển thị được font chữ Unicode tiếng Việt lên các giao diện ArcGIS thì người sử dụng cần thực hiện các công việc:

  • Vào Control Panel chọn lại Vùng định dạng format như hình minh hoạ    • Vào thư mục Font xoá tệp Sserif.fon
    • Copy tệp Sserif.fon mới vào để thay thế
    • Vào Apearence chỉnh lại font Ms San serif cho các menu, minh hoạ dưới đây


Chú ý: Đối với dữ liệu được quản lý trong Geodatabase, thông qua cổng ArcSDE nếu muốn thông tin có thể hiển thị được font Unicode tiếng Việt thì khi nhập dữ liệu người dùng cần phải sử dụng bộ gõ Unikey, không nên sử dụng bộ gõ Vietkey hay các bộ gõ tiếng Việt khác ngoài Unikey

Nếu cách trên không co hiệu nghiệm Climate GIS xin trình bầy cách 2 trắc trắn có hiệu quả như sau: (Độc giả Nguyến Xuân Trịnh cung cấp)
Shape file và dBase được sử dụng ở nhiều dạng codepage và chức năng chuyển đổi cần phải được chỉ rõ trong hệ thống của system registry.Do vậy bạn có thử làm các bước như sau:

1. Mở Registry Editor

Start > Run gõ regedit và click OK
2. Trong các cây thư mục của registry,tim đến 'My Computer\HKEY_CURRENT_USER\
Software\ESRI' Đối với ArcGIS9.3.1 hoặc cũ hơn thì tìm đến 'My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software', Tóm lại trong cửa sổ này tìm đến thư mục ESRI)
3. Tạo thư mục "Common" bên trong thư mục ESRI bằng cách click vào menu Edit/new/key đánh vào common và ENTER

3. Tạo thư mục CodePage bên trong thư mục common (tương tự như bước trên).
4. Trỏ chuột vào codepage nhắp phải chuột chọn New/string value và đánh vào 'dbfDefault'
5. Tạo giá trị cho dbfDefault bằng cách chuột phải vào dbfDefault và chọn modify đánh vào UTF-8
bay giờ ArcGIS có thể lưu trữ dưới dang UTF-8
Thoát và khởi động ArGis thử xem
Share on :