Đưa video và ảnh cá nhân lên bản đồ Google

My Maps là dịch vụ tích hợp hệ thống bản đồ vệ tinh nổi tiếng Google Maps, một sản phẩm khác của Google. Nền dữ liệu ảnh vệ tinh dùng trong Google Maps(GM) chính là nền ảnh vệ tinh ta thấy trong Google Earth(GE).
Một dữ liệu, tại sao lại 2 sản phẩm?. Đơn giản là: GE dùng tổng thể, cho phép quan sát rất nhanh từ khái quát đến chi tiết, và chỉ có nền ảnh vệ tinh là chính (lớp sông hồ, đường sá, ranh giới...số hoá rất thưa thớt), vì thế khối dữ liệu nền tải về PC rất lớn, phải cài đặt, cấu hình máy lớn.... Nhưng bù lại, nó chạy cả khi Ofline, và nhiều tính năng khác(như giới thiệu trong các bài trước). Còn GM: nó giống như một hỏi đáp, tra cứu tìm kiếm(tại Việt nam có http://diadiem.com). Mở xem, thoát chương trình xong là ...hết. Tất cả gửi trên ...mạng(như dữ liệu trong Blog này vậy). Không cần cài đặt, máy cấu hình thấp...đều xem được. Nền dữ liệu, ngoài ảnh vệ tinh, còn có các lớp bản đồ số(ở nước ngoài bạn sẽ thấy đường phố, tên phố ...trên lớp này). Mới nhất gần đây trong GM đã cho phép người dùng đưa thêm những điểm mang tin(point) trên bản đồ này. Hoặc đưa các sản phẩm bằng những dữ liệu đa phương tiện, của riêng mình.... . Ở VN không hữu dụng lắm(có lẽ vì Google chưa ....mua được bản đồ VN), nhưng nếu bạn ra nước ngoài(nếu có điều kiện) mới thấy nó hữu dụng và...hay đến mức nào!
Họ có thể công khai (chọn "public") hay giữ làm của riêng các thông tin đó trên bản đồ thế giới. Nếu ở chế độ "public", các dữ liệu này có thể được người dùng khác tìm kiếm(cái này cư dân Opera...hơi bị siêu đấy!) Ngoài ra, người sử dụng vẫn tự tạo được bản đồ riêng như "đính" vào vị trí nhà mình, vị trí nơi hội hè, ....quán nhậu, hoặc vẽ đường nối giữa hai điểm (line)...... My Maps là một bước tiến của Google trong trào lưu xây dựng môi trường mạng với nội dung do người dùng tự tạo, nối tiếp thành công của YouTube. Và đặc biệt tận dụng "tái sử dụng" các ảnh vệ tinh(chụp từ vệ tinh), ảnh hàng không(chụp từ máy bay), đã được tải lên GE, nhưng không phải ai cũng biết đến và sử dụng. Dịch vụ tìm kiếm bản đồ vệ tinh của những hãng khác như AOL, Microsoft và Yahoo cũng có đông người dùng nhưng việc đính thêm thông tin không phổ biến như trên Google. Các dịch vụ Atlas và QuikMaps còn cho phép người sử dụng đưa bản đồ tùy chọn vào blog và website.
Có lẽ Google sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa, bởi những tiêu chí: hướng tới lợi ích của người sử dụng Internet. Nhanh hơn- Nhiều hơn - Tốt hơn - mà hầu như hoàn toàn...miễn phí! Phù hợp với số đông người sử dụng, không cần các tính năng cao cấp chuyên sâu khác. 
VNexpress
Share on :