Sử dụng các CASE Tools thiết kế GeoDatabase


Quan điểm thiết kế các ứng dụng GIS sử dụng công nghệ ESRI ngày nay là đưa toàn bộ các dữ liệu không gian ( bao gồm dữ liệu đồ họa và thuộc tính, các quan hệ ... ) vào một cơ sở dữ liệu GeoDatabase.

GeoDatabase là cơ sở dữ liệu quan hệ hướng đối tượng ( Object Obriented Relational Database ), do đó, thực chất việc thiết kế GeoDatabase là thiết kế lược đồ lớp ( Class Diagram ).

UML đã và đang là chuẩn ký hiệu công nghiệp cho thiết kế hướng đối tượng. Hiện có rất nhiều công cụ CASE Tools hỗ trợ thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML như Rational Rose của IBM hay Visio của Microsoft và Enterprise Architect. Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Visio để thiết kế GeoDatabase.

Trước hết, cần có các phần mềm sau :

- ArcGIS : bao gồm ArcMap và ArcCatalog
- Visio
- Case tool Update ( có thể download miễn phí từ web site ESRI hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua IM )
- XMI Export add-on cho Visio ( với phiên bản visio 2003 có thể download tại địa chỉ http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en )
- Có quyền truy nhập tới một server ArcSDE ( nếu không thì dùng Personal GeoDatabase cũng được ).

Tôi đã thử với các phiên bản ArcGIS 8.2 , Visio 2003.

Các bước thực hiện như sau :

1. Cài Case Tool update ( chú ý lựa chọn đúng phiên bản của ArcGIS )
2. Cài XMI Export bằng cách giải nén và copy file DLL vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\DLL
2. Vào visio , chọn Tools -> Options, chọn Advanced sau đó ấn nút File Path
3. Chọn các đường dẫn C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\1033;C:\Program Files\Microsoft Office\Visio11\DLL
4. Mở file template ( có trong thư mục C:\arcgis\arcexe82\CaseTools\Uml Models\ArcInfo UML Model (Visio 2002).vst)
5. Thiết kế theo hướng dẫn . Có thể tham khảo tài liệu trực tuyến tại http://www.esri.com/software/arcgisdatamodels )
6. Xuất ra file XML từ Visio bằng cách chọn Tools->Add-ons->ESRI XMI Export
7. Trong ô Add-ons copy file C:\arcgis\arcexe82\CaseTools\Utilities\uml.dtd vào thư mục chứa file XML . Bước này rất quan trọng, nếu không ArcCatalog sẽ không hiểu file XML
8. Vào ArcCatalog, chọn Tools->Customize->Command->Case Tools và đưa nút Schema Wizard vào Tool Bar .
9. Ấn nút Schema Wizard , chọn file XML. Arccatalog sẽ tạo dữ liệu trong GeoDatabase theo đúng mô hình thiết kế. Lưu ý là phải kết nối với SDE hoặc mở Personal Database trước.

Một chú ý khác :
Có thể sử dụng công cụ kiểm tra mô hình Sematic Checker để kiểm tra trước khi sử dụng ArcCatalog. Tuy nhiên, macro này bị lỗi trong Visio 2003. Để thực hiện , có thể làm theo các bước sau :

( xin lỗi, không dịch nữa ) Embarassed1. Open Visual Basic and create a new 'Standard EXE' project.
2. Click Project > References.
3. Click Browse and go to the default ArcGIS\bin installation directory.
4. Select UmlSemCheck.dll.
5. Add a command button to the form. Double-click the command button.

In the resuting window, paste the following:

Private Sub Command1_Click()
StartChecker
End Sub

Save and run the project.

Chúc các độc giả thành công!
Nguồn: CIRENet
Share on :