Đọc dữ liệu từ Postgres lên ArcMap

 
Cho tới phiên bản ArcGIS 9.3, ESRI mới hỗ trợ cầu nối ArcSDE cho postgres. Tuy nhiên với những người có mong muốn đọc dữ liệu từ Postgres ở các phiên bản ArcGIS trước hoặc không có cầu nối ArcSDE for postgres thì sự lựa chọn có thể là PgArc hoặc Ziggis
Với PgArc, đây là module được viết từ năm 2003 cho phép đọc dữ liệu không gian lưu trữ trong postgres sau đó chuyển đổi sang shape file trước khi hiển thị lên ArcMap. Về ý tưởng không mới tuy nhiên nó cũng hữu ích sử dụng cho những ứng dụng nhỏ, dữ liệu không quá lớn. Nhược điểm lớn nhất là khi đọc một lượng dữ liệu GIS lớn nó tỏ ra khá chậm do cần có thời gian chuyển đổi sang shapefile trước khi hiển thị. Hơn nữa, những bất lợi từ định dạng shapefile cũng là một hạn chế. Để tham khảo PgArc bạn có thể vào địa chỉ sau: http://pgarc.sourceforge.net/
Lựa chọn tốt hơn là  Ziggis, một module khá tốt cho đọc dữ liệu GIS từ postgres. Module đọc dữ liệu một cách trực tiếp nên thời gian đọc dữ liệu khá nhanh và hiệu quả. Hiện tại Ziggis cho phép người dùng download source code về tìm hiểu, tuy nhiên để sử dụng thương mại thì cần trả một số tiền nhỏ. Để tham khảo Ziggis bạn có thể vào địa chỉ sau: http://pub.obtusesoft.com/
Trung tâm ứng dụng mới
Share on :